Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy we wrześniu 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.10.2016

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie we wrześniu 2016 r. wyniosło  ponad 998 tys. i było wyższe o blisko 4% w stosunku do września 2015 r. Osoby zatrudnione stanowiły blisko 72% ogółu zatrudnionych w województwie mazowieckim.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie we wrześniu 2016 r. wyniosło 5 378,29 zł i było o ponad 2% wyższe niż we wrześniu 2015 r. Wynagrodzenie w Warszawie było o 331,49 zł (tj. o blisko 7%) wyższe niż w województwie mazowieckim.

Najwyższe wynagrodzenia w Warszawie odnotowano w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – odpowiednio o ponad 54% i o 54% wyższe od średniego wynagrodzenia. Różnica między wynagrodzeniem najwyższym (8 299,74 zł – w informacji i komunikacji) a najniższym
(3 276,78 zł – w administrowaniu i działalności wspierającej) wyniosła 
5 022,96 zł.

W końcu września 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła blisko 36 tys. i zmniejszyła się o ponad 17% w stosunku do września
2015 r. Bezrobotni w stolicy stanowili ponad 18% zarejestrowanych bezrobotnych w województwie mazowieckim.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła 3,0%  i była niższa o 0,7 p. proc. w stosunku do września 2015 r. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 7,7% (spadek o 1,2 p. proc. w stosunku do września 2015 r.).

Do urzędów pracy zgłoszono w Warszawie we wrześniu 2016 r. blisko 7 tys. ofert pracy, zaś w województwie mazowieckim ponad 19 tys. Na jedną ofertę pracy w Warszawie przypadało w końcu września 2016 r. 7 osób, natomiast w województwie mazowieckim 16 osób.

Do góry