Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w październiku 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.11.2017

Stopa bezrobocia wciąż spada - zarówno w Warszawie, jak i w województwie mazowieckim. Wśród poszukujących pracy nieco więcej jest kobiet niż mężczyzn.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła w październiku 2,1% i była o 0,2 p. proc. niższa niż przed miesiącem. Ostatni raz stopę bezrobocia na takim poziomie zanotowano w lutym 2009 r. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 5,6% i w porównaniu z poprzednim miesiącem obniżył się o 0,3 p. proc.

W końcu października 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 27 tys., a w województwie 154 tys., co oznacza spadek odpowiednio o 22% i 19% w stosunku do października 2016 r. Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych - zarówno w stolicy, jak i w województwie - przeważały kobiety (odpowiednio nieco ponad 50% oraz 52%).

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w październiku 2017 r. ponad 9 tys. ofert pracy (o 46% więcej niż rok wcześniej), zaś w województwie mazowieckim 24 tys. (więcej o 34%). Na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 6 bezrobotnych, podczas gdy w województwie mazowieckim 11.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w październiku 2017 r. wyniosło 1037 tys., a w województwie 1455 tys. i było w obu przypadkach wyższe o 4% w stosunku do października 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w październiku 2017 r. wyniosło ponad 6009 zł i było o 7% wyższe niż w październiku 2016 r. Osoba pracująca w Warszawie zarabiała przeciętnie o 436 zł (tj. o 8%) więcej niż średnio w województwie mazowieckim.

Najwyższe wynagrodzenia w stolicy otrzymywali pracujący w sekcji informacja i komunikacja - przeciętnie o blisko 42% więcej niż średnio w Warszawie. Dobrze zarabiały też osoby zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (wynagrodzenia o 35% wyższe niż średnio w stolicy) i budownictwie (wyższe o 28%). Notowana w Warszawie różnica pomiędzy najwyższym wynagrodzeniem w sekcji informacja i komunikacja (8531 zł), a najniższym w administrowaniu i działalności wspierającej (3611 zł) wyniosła 4920 zł.

Do góry