Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w lutym 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.03.2017

Stopa bezrobocia w Warszawie pozostała bez zmian i czwarty miesiąc z rzędu wyniosła 2,8%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła w końcu lutego 2017 r. blisko 34 tys. i zmniejszyła się o 17% w stosunku do lutego 2016 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w stolicy utrzymała się na poziomie 2,8% i była niższa o 0,6 p. proc. porównując z lutym 2016 r. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 7,3%, co oznaczało spadek o 1,3 p. proc. w stosunku do lutego 2016 r.

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w lutym 2017 r. blisko 7 tys. ofert pracy (o ponad 10% więcej niż przed rokiem), zaś w województwie mazowieckim blisko 19 tys. (o 0,7% mniej niż przed rokiem). Na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 9 bezrobotnych (tak jak przed rokiem), podczas gdy w województwie mazowieckim 18 (rok temu 23 osoby).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w lutym 2017 r. wyniosło ponad milion i było wyższe o 5% w stosunku do lutego 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w lutym 2017 r. wyniosło 5612,75 zł i było o 3% wyższe niż w lutym 2016 r. Wynagrodzenie osoby pracującej w Warszawie było przeciętnie o 363,81 zł (tj. o blisko 7%) wyższe niż średnio w województwie mazowieckim.

Na najwyższe zarobki w stolicy mogli liczyć specjaliści z branży IT i telekomunikacji. Przeciętne wynagrodzenie w sekcji informacja i komunikacja było o 56% wyższe niż średnio w Warszawie. Dobrze zarabiały też osoby zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (wynagrodzenia o 42% wyższe niż średnio w stolicy) i obsłudze rynku nieruchomości (o 17% wyższe). W Warszawie różnica pomiędzy najwyższym wynagrodzeniem w sekcji informacja i komunikacja (8753,20 zł), a najniższym w sekcji administrowanie i działalność wspierająca (3365,81 zł) wyniosła 5387,39 zł.

Do góry