Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w listopadzie 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.12.2016

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w listopadzie 2016 r. przekroczyło milion i było wyższe o ponad 3% w stosunku do listopada 2015 r. W ślad za tym szedł spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

W końcu listopada 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła blisko 34 tys. i zmniejszyła się o ponad 17% w stosunku do listopada 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w stolicy 2,8% i była niższa o 0,7 p. proc. porównując z listopadem 2015 r. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 7,1%, co oznaczało spadek o 1,3 p. proc. w stosunku do listopada 2015 r.

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w listopadzie 2016 r. blisko 7 tys. ofert pracy, zaś w województwie mazowieckim blisko 17 tys. Na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 9 osób, podczas gdy w województwie mazowieckim 19.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w listopadzie 2016 r. wyniosło 5466,42 zł i było o ponad 3% wyższe niż w listopadzie 2015 r. Pensja osoby pracującej w Warszawie była przeciętnie o 327,66 zł (tj. o ponad 6%) wyższa niż średnio w województwie mazowieckim.

Najwyższe zarobki w stolicy zanotowano w sekcji informacja i komunikacja – przekroczyły one o 51% średnie wynagrodzenie w Warszawie. Dobrze zarabiały też osoby zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (wynagrodzenia o prawie 40% wyższe niż średnio w stolicy), pracujące w budownictwie (blisko 13% powyżej średniej) oraz w przemyśle (o prawie 7%). Różnica pomiędzy najwyższym wynagrodzeniem w stolicy (8256,66 zł – w informacji i komunikacji) a najniższym (3268,50 zł – w administrowaniu i działalności wspierającej) wyniosła 4988,16 zł.

Do góry