Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w grudniu 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.01.2018

W grudniu stopa bezrobocia w Warszawie spadła do 2%. Ostatni raz na takim poziomie zanotowano ją w styczniu 2009 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła 2,0% i obniżyła się o 0,6 p. proc. w skali roku, a w skali miesiąca o 0,1 p. proc. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 5,6% i obniżył się o 1,4 p. proc. w skali roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmienił się. Najwyższą stopę bezrobocia w Polsce zanotowano niezmiennie w powiecie szydłowieckim - blisko 26%.

W końcu grudnia 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła ponad 26 tys., a w województwie ponad 154 tys. i zmniejszyła się odpowiednio o blisko 22% i o ponad 18% w stosunku do grudnia 2016 r. Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w stolicy i województwie ponad połowa to kobiety. Blisko połowa bezrobotnych mężczyzn w Warszawie jest powyżej 50 roku życia.

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w grudniu 2017 r. ponad 5 tys. ofert pracy (o ponad 8% mniej niż przed rokiem), zaś w województwie mazowieckim blisko 15 tys. (o ponad 9% więcej niż przed rokiem). Na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 9 bezrobotnych, podczas gdy w województwie mazowieckim 19.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w grudniu 2017 r. wyniosło blisko 1045 tys., natomiast w województwie ponad 1463 tys. i było wyższe odpowiednio o blisko 4% i o ponad 4% w stosunku do grudnia 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w grudniu 2017 r. wyniosło blisko 6233 zł i było o blisko 8% wyższe niż w grudniu 2016 r. Wynagrodzenie osoby pracującej w Warszawie było przeciętnie o ponad 391 zł (tj. o blisko 7%) wyższe niż średnio w województwie mazowieckim.

W sektorze przedsiębiorstw na najwyższe zarobki w stolicy mogli liczyć pracujący w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Przeciętne wynagrodzenie w tej branży było o ponad 40% wyższe niż średnio w Warszawie. Dobrze zarabiały też osoby zajmujące się informacją i komunikacją (wynagrodzenia o 39% wyższe niż średnio w stolicy) i obsłudze nieruchomości (o blisko 22% wyższe). W Warszawie różnica pomiędzy najwyższym wynagrodzeniem w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8754 zł), a najniższym w administrowaniu i działalności wspierającej (3792 zł) wyniosła 4962 zł.

Do góry