Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w styczniu 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
01.03.2018

Rynek pracy i wynagrodzenia

  • W styczniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 1489,9 tys. osób i było o 3,4% wyższe niż przed rokiem.
  • W badanym miesiącu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5552,33 zł i było o 7,3% wyższe od notowanego rok wcześniej.
  • W końcu stycznia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 160,5 tys. osób i zwiększyła się w skali miesiąca o 6,5 tys. osób (tj. o 4,2%), a zmniejszyła się w porównaniu ze styczniem 2017 r. o 35,8 tys. (tj. o 18,2%). Kobiety stanowiły 50,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 49,3%).
  • Stopa bezrobocia wyniosła 5,8% i obniżyła się w skali roku o 1,3 p. proc., a w skali miesiąca wzrosła o 0,2 p. proc. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia nadal należały szydłowiecki (26,5% wobec 28,9% w styczniu 2017 r.), przysuski (19,9% wobec 22,1%) i radomski (19,7% wobec odpowiednio 22,5%), a o najniższej – m.st. Warszawa (2,0% wobec 2,7%), warszawski zachodni (2,4% wobec 3,2%) oraz grójecki (2,6% wobec 3,5%).

Przemysł i budownictwo

  • Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu br. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 23405,5 mln zł i była (w cenach stałych) o 15,3% wyższa niż przed rokiem; w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 6,0%. Produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym (stanowiąca 76,8% produkcji sprzedanej przemysłu) w porównaniu ze styczniem ub. roku zwiększyła się (w cenach stałych) o 15,7%.
  • Produkcja sprzedana budownictwa (w cenach bieżących) w styczniu br. wyniosła 3138,1 mln zł i była o 22,8% większa niż przed rokiem.
  • Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) w styczniu br. ukształtowała się na poziomie 1125,8 mln zł, tj. o 55,6% wyższym niż w styczniu ub. roku.

Budownictwo mieszkaniowe

  • W styczniu br. przekazano do użytkowania 3930 mieszkań, tj. o 111 (o 2,9%) więcej niż przed rokiem. Najwięcej mieszkań wybudowali deweloperzy – 3054 (77,7% ogólnej ich liczby), a w dalszej kolejności inwestorzy indywidualni – 840 (21,4%).
  • W badanym miesiącu liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wyniosła 6062 czyli o 3759 (o 163,2%) więcej niż rok wcześniej. Wśród ogółu mieszkań 87,0% stanowiły mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, a 13,0% indywidualne.
  • Rozpoczęto budowę 3168 mieszkań, tj. więcej o 1117 (o 54,5%) w porównaniu ze styczniem ub. roku. Mieszkania rozpoczęte przez deweloperów stanowiły 83,2% ogólnej ich liczby, a przez inwestorów indywidualnych 13,6%.
Do góry