Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Czas na nową siedzibę, czyli jak migrują firmy z Radomia

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.12.2018

We wszystkich miastach subregionalnych Mazowsza, również w Radomiu, firmy zdecydowanie częściej przenoszą swoją siedzibę poza obszar miasta, przy czym w większości przypadków wybierają nową lokalizację w niewielkim oddaleniu od dotychczasowej. Najczęściej migrują przedsiębiorstwa młode, działające krócej niż 5 lat. Migracje przedsiębiorstw są ściśle powiązane z decyzjami ich właścicieli o zmianie miejsca zamieszkania. 

W 2017 r. zarejestrowanych było w Radomiu 24,5 tys. firm. Oznaczało to, że na tysiąc radomian przypadało 114 podmiotów gospodarczych. Był to najlepszy wynik w gronie subregionalnych miast województwa mazowieckiego (ex aequo z Ostrołęką). Na kolejnych miejscach znalazły się Siedlce (109 firm na 1 tys. ludności), Płock (103) oraz Ciechanów (101). W całym województwie mazowieckim zarejestrowanych było łącznie 809 tys. firm (150 na 1 tys. mieszkańców).

W Radomiu wystąpił ujemny bilans firm (rozumiany jako różnica między liczbą firm nowo zarejestrowanych a wyrejestrowanych) i jeszcze wyższe ujemne saldo ich migracji. Warto podkreślić, że w gminach sąsiadujących z Radomiem miał miejsce wzrost liczby firm, co w większości przypadków było wynikiem dodatniego bilansu firm i przyrostu migracyjnego.

Podobnie jak w przypadku ruchu ludności, migracje radomskich firm odbywały się w obrębie najbliższego sąsiedztwa miasta. Wysoka współzależność między migracjami mieszkańców i firm wynikała przede wszystkim z faktu, że ponad dwie trzecie migrujących przedsiębiorstw na Mazowszu stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Na radomski adres decydowały się przede wszystkim podmioty z gmin powiatu radomskiego: Skaryszewa, Jedlni-Letnisko oraz Zakrzewa. Do tych samych gmin najczęściej przenosiły się firmy, które z kolei opuszczały Radom.

Jeśli pominiemy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, to w przypadku napływu firm do Radomia najwięcej podmiotów napłynęło z Warszawy oraz gmin w innych województwach. Ten trend działał i w druga stronę: najwięcej podmiotów z Radomia (nie licząc firm indywidualnych) przeniosło siedzibę swojej działalności do stolicy oraz do innych województw.

Biorąc pod uwagę kierunki napływu do Radomia firm według rodzaju prowadzenia działalności (sekcji PKD):

- z gmin w sąsiednim powiecie, z Warszawy oraz z pozostałych gmin województwa - najliczniej przenosiły się firmy prowadzące działalność związaną z Handlem i naprawą pojazdów samochodowych (sekcja G);

- z pozostałych gmin podregionu - najliczniej przenosiły się firmy zajmujące się Budownictwem (sekcja F).

Uwzględniając kierunki odpływu firm z Radomia według rodzaju prowadzenia działalności (sekcji PKD):

- do gmin w sąsiednim powiecie, pozostałych gmin podregionu oraz do gmin w innych województwach najliczniej przenosiły się firmy prowadzące działalność związaną z Handlem i naprawą pojazdów samochodowych (sekcja G);

- wśród firm przeprowadzających się do Warszawy również przeważały firmy z branży handlowej, ale liczne były też przedsiębiorstwa z sekcji M (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna).

Adres zmieniały najczęściej młode przedsiębiorstwa, tj. działające krócej niż 5 lat.


Do góry