Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.05.2017

W województwie mazowieckim w końcu 2016 r. funkcjonowało 4,4 tys. placówek rodzinnej pieczy zastępczej, z czego zdecydowaną większość stanowiły rodziny zastępcze. Osoby spokrewnione z dzieckiem to dwie trzecie rodziców zastępczych.

Obchodzony 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to okazja do przybliżenia sytuacji dzieci, które z różnych względów nie mogą wychowywać się w biologicznych rodzinach.

Województwo mazowieckie

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniały opiekę 4,9 tys. dzieci do 18 roku życia oraz 1,3 tys. pełnoletnich dzieci kontynuujących naukę.

Wśród dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej najmniej było dzieci najmłodszych w wieku 0-3 lata (7%). Natomiast największy odsetek stanowiły dzieci w wieku 7-13 oraz 14-17 lat (odpowiednio 34% i 29%).

Rodzinną pieczę zastępczą w ciągu 2016 r. opuściło 574 wychowanków w wieku do 18 lat. Z tej liczby 40% powróciło do rodziny naturalnej, a 24% przekazano do adopcji. Wśród 358 pełnoletnich wychowanków, którzy w 2016 r. opuścili pieczę rodzinną, 226 założyło własne gospodarstwo domowe.

Warszawa

Na koniec 2016 r. funkcjonowało w Warszawie 1,3 tys. rodzin zastępczych oraz 11 rodzinnych domów dziecka. Opieką zastępczą było objętych 1,7 tys. dzieci, w tym 1,3 tys. w wieku do 18 lat. Największą grupę stanowili wychowankowie w wieku 7-13 lat (550 dzieci) oraz w wieku 14-17 lat (485 dzieci).

W 2016 r. rodzinną pieczę zastępczą opuściło 143 dzieci w wieku do 18 lat (56 z nich powróciło do rodziny naturalnej, a 53 przekazano do adopcji).

Wśród 90 pełnoletnich wychowanków, którzy w 2016 r. opuścili pieczę rodzinną, 78 założyło własne gospodarstwo domowe, a 6 powróciło do rodziny naturalnej lub krewnych.

Pliki do pobrania

Do góry