Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

22 kwietnia — Światowy Dzień Ziemi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.04.2016

Tegoroczny Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest pod hasłem „Palący Temat — Niska Emisja!”. Jego obchody poświęcono tematom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu emisji zanieczyszczeń.

Statystyka Mazowsza

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są zakłady uznane za szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza. W województwie mazowieckim od kilku lat liczba takich zakładów zmniejszała się i w końcu grudnia 2014 r. wyniosła 138, tj. o 19 mniej niż w 2010 r.

W 2014 r. w województwie mazowieckim zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza wyemitowały łącznie 4,5 tys. ton zanieczyszczeń pyłowych (w stosunku do 2013 r. zanotowano wzrost o 0,3%). Najwięcej zanieczyszczeń wyemitowały zakłady zlokalizowane w podregionie radomskim (28,2% zanieczyszczeń w województwie), a najmniej w podregionie siedleckim (3,3%).

Emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza ogółem w 2014 r. w województwie mazowieckim wyniosła 28,4 mln ton W porównaniu z 2013 r. wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych ogółem w województwie zmniejszyła się o 0,8% (bez dwutlenku węgla — o 0,5%). Dominującym składnikiem zanieczyszczeń gazowych był dwutlenek węgla. W ciągu 2014 r. prawie 60% zanieczyszczeń gazowych powietrza (bez CO2) w województwie wyemitowały zakłady z dwóch podregionów — radomskiego (39,2%) i ostrołęckiego (20,4%). Dwutlenek węgla w 81% pochodził z trzech podregionów: radomskiego (40,0%), płockiego (20,7%) i m.st. Warszawy (20,3%).

W 2014 r. województwo mazowieckie zajmowało trzecie miejsce w kraju pod względem emisji substancji pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza (po województwie śląskim i wielkopolskim) oraz gazowych (po łódzkim i śląskim).

W 2014 r. w województwie mazowieckim w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń zatrzymano bądź zneutralizowano 99,7% zanieczyszczeń pyłowych i 48,2% zanieczyszczeń gazowych (bez CO2). Zapobieganie zanieczyszczeniom i degradacji środowiska wymaga nakładów finansowych. W 2014 r. nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły 917,1 mln zł (o 127,9% więcej niż w 2013 r.).

W 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach państwowego monitoringu środowiska w zakresie powietrza wykonywał pomiary dwudziestu sześciu substancji. W znacznej części województwa mazowieckiego odnotowano niski poziom stężeń monitorowanych zanieczyszczeń. Pomimo systematycznej poprawy jakości powietrza w województwie nadal istotnym problemem pozostają m.in. stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, które przemieszczane są na znaczne odległości i w dużej mierze napływają z innych województw.

Według danych WIOŚ w Warszawie średnioroczne stężenia pyłu PM10 w 2014 r. nie zostały przekroczone w żadnej z gmin województwa mazowieckiego. Wśród powiatów najniższe przeciętne średnioroczne stężenie tego pyłu odnotowano w powiecie ostrołęckim, a najwyższe w m. st. Warszawie. Dopuszczalna liczba dni w roku z przekroczeniem średniodobowego stężenia pyłu PM10 (35 dni) została przekroczona w 10 dzielnicach m.st. Warszawy i w 7 miastach (Markach, Sochaczewie, Grójcu, Żyrardowie, Ząbkach, Piastowie i Legionowie).

Statystyka Warszawy

W końcu grudnia 2014 r. w m.st. Warszawie funkcjonowało 16 zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, tj. o 6 mniej niż w 2010 r. W ciągu 2014 r. zakłady te wyemitowały łącznie 867 ton zanieczyszczeń pyłowych (w stosunku do 2013 r. zanotowano wzrost o 2,1%).

Emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza ogółem w 2014 r. w m.st. Warszawie wyniosła 5,8 mln ton. W porównaniu z 2013 r. emisja zmniejszyła się o 7,0% (bez dwutlenku węgla — o 7,4%).

Wśród powiatów województwa mazowieckiego w 2014 r. m.st. Warszawa zajmowało drugie miejsce pod względem emisji substancji pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych (po powiecie kozienickim) oraz trzecie pod względem emisji substancji gazowych (po powiecie kozienickim i miastem Płock). 

W 2014 r. w m.st. Warszawie w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń zatrzymano bądź zneutralizowano 99,8% zanieczyszczeń pyłowych i 56,5% zanieczyszczeń gazowych (bez CO2).

Natomiast nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu w 2014 r. wyniosły 200,2 mln zł (o 369,3% więcej niż w 2013 r.), co stanowiło 36,6% nakładów trwałych służących ochronie środowiska ogółem (o 15,1 p. proc. więcej niż w 2013 r.).

Według danych WIOŚ w Warszawie w 2014 r. średnioroczne stężenia pyłu PM10 nie zostały przekroczone w żadnej z dzielnic stolicy, a najwyższe odnotowano w dzielnicach centralnych — w Śródmieściu (36,88 µg/m3) i na Pradze-Północ (34,04 µg/m3). Dopuszczalna liczba dni z przekroczeniem średniodobowego stężenia pyłu PM10 (35 dni) została przekroczona w 10 dzielnicach — a na największą liczbę dni z przekroczeniem normy narażeni byli mieszkańcy Śródmieścia (61 dni).

Pliki do pobrania

Do góry