Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Trochę mniej studentów

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.11.2016

Na początku roku akademickiego 2015/16 w 102 szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego (łącznie ze szkołami resortów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych) kształciło się 280,7 tys. studentów. Było to o 2,8% mniej niż w poprzednim roku akademickim. Wśród studiujących na mazowieckich uczelniach przeważały kobiety.

Największym ośrodkiem akademickim w województwie jest Warszawa. Na jej terenie miało siedzibę 76 uczelni, na których studiowało 250,3 tys. osób (o 2,0% mniej niż rok wcześniej). Studenci uczelni warszawskich stanowili 89,2% ogółu.

W 2015 r. na pierwszy rok studiów przyjęto 65,9 tys. osób. Największą popularnością cieszyły się uniwersytety (22,8% ogółu wszystkich nowoprzyjętych studentów), szkoły zaliczane do kategorii „pozostałe szkoły wyższe” (19,3%) i wyższe szkoły techniczne (16,8%).

Szkoły wyższe z terenu województwa mazowieckiego w roku akademickim 2015/16 dysponowały 101 domami studenckimi (w Warszawie – 85). Korzystało z nich 16,7 tys. studentów, tj. 6,0% ogólnej ich liczby (w stolicy odpowiednio 15,6 tys., tj. 6,2 %). Studenci mieli do dyspozycji 18 stołówek, w których znajdowało się 1700 miejsc (zdecydowana większość w Warszawie – 17 z 1630 miejscami).

W październiku 2016 r. zarówno w województwie, jak i w Warszawie, średnia opłata za pierwszy semestr nauki na studiach stacjonarnych na uczelniach prywatnych wzrosła w porównaniu z październikiem 2015 r., natomiast obniżyła się na studiach niestacjonarnych. Wzrosły średnie miesięczne opłaty za wynajęcie przez ucznia lub studenta umeblowanego pokoju oraz za zakwaterowanie studenta w domu akademickim.

Pliki do pobrania

Do góry