Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy we wrześniu 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.10.2019

Niższe niż w sierpniu było przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – zarówno w stolicy, jak i na całym Mazowszu. W Warszawie stopa bezrobocia nie zmieniła się, a w województwie nieznacznie spadła.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła we wrześniu 1,4% i obniżyła się o 0,2 p. proc. w skali roku. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 4,4% i obniżył się o 0,5 p. proc. w skali roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem w Warszawie stopa bezrobocia nie zmieniła się, zaś w województwie zmalała o 0,1 p. proc.

W końcu września liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 18 tys., natomiast w województwie 123 tys. i zmniejszyła się odpowiednio o 14% i o 10% w skali roku.

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono we wrześniu 3 tys. ofert pracy (mniej o 7% niż przed rokiem i więcej o 1% niż przed miesiącem), zaś w województwie mazowieckim 15 tys. (więcej o 0,5% niż przed rokiem i o 11% w stosunku do poprzedniego miesiąca). W końcu miesiąca na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 11 bezrobotnych, podczas gdy w województwie mazowieckim 13.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło we wrześniu 1083 tys. (spadek o 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca), a w województwie 1529 tys. (spadek o 0,1%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło we wrześniu 6343 zł i zmniejszyło się o 0,3% w skali miesiąca. Spadło również miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw liczone dla całego województwa (o 0,9%) – wyniosło 6000 zł i było przeciętnie o 343 zł niższe niż w stolicy.

Do góry