Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy we wrześniu 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.10.2017

W Warszawie stabilizacja, zaś w województwie dalszy spadek. Tak wyglądały wrześniowe wskaźniki bezrobocia dla Mazowsza.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła we wrześniu br. 2,3% i utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 5,9% i w porównaniu z poprzednim miesiącem obniżył się o 0,2 p. proc. Najwyższą stopę bezrobocia w województwie zanotowano niezmiennie w powiecie szydłowieckim (26%). Był to jednocześnie najwyższy wynik w całym kraju.

W końcu września 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 29 tys., zaś w województwie 162 tys. Oznaczało to spadek odpowiednio o 18% i o 16% w stosunku do września 2016 r. Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych zarówno w stolicy jak i w województwie przeważały kobiety (odpowiednio 51% i 52%). Ponad połowa bezrobotnych mężczyzn w Warszawie miała powyżej 50 lat.

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono we wrześniu 2017 r. blisko 8 tys. ofert pracy (o 14% więcej niż przed rokiem), zaś w województwie mazowieckim blisko 24 tys. (24% więcej niż rok temu). Na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 9 bezrobotnych, podczas gdy w województwie mazowieckim 13.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie we wrześniu 2017 r. wyniosło 1,04 mln i było wyższe o 5% w stosunku do września 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie we wrześniu 2017 r. wyniosło 5646 zł i było o 5% wyższe niż we wrześniu 2016 r. Wynagrodzenie osoby pracującej w Warszawie było przeciętnie o 354 zł (tj. o 7%) wyższe niż średnio w województwie mazowieckim.

Na najwyższe zarobki w stolicy mogły liczyć osoby zajmujące się informacją i komunikacją. Przeciętne wynagrodzenie w tej sekcji było o 49% wyższe niż średnio w Warszawie. Dobrze zarabiały też osoby prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną (wynagrodzenia o 48% wyższe niż średnio w stolicy) i budownictwie (o 16% wyższe). Notowana w Warszawie różnica pomiędzy najwyższym wynagrodzeniem w sekcji informacja i komunikacja (8406 zł), a najniższym w administrowaniu i działalności wspierającej (3514 zł) wyniosła 4892 zł.

Do góry