Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w styczniu 2020 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.02.2020

W porównaniu z grudniem 2019 r. znacząco wzrosła liczba ofert pracy zgłaszanych do warszawskich i mazowieckich urzędów pracy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła w styczniu 1,3% i obniżyła się o 0,2 p. proc. w skali roku. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 4,6% i obniżył się o 0,5 p. proc. w skali roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem w Warszawie stopa bezrobocia nie zmieniła się, a w województwie wzrosła o 0,2 p. proc. 

W końcu stycznia liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 18 tys., a w województwie 130 tys. i zmniejszyła się odpowiednio o 10% i 9% w skali roku.

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w styczniu 4 tys. ofert pracy (więcej o 1,6% niż przed rokiem i o 80% niż przed miesiącem), zaś w województwie mazowieckim 16 tys. (mniej o 6% niż przed rokiem i więcej o 56% w stosunku do poprzedniego miesiąca). W końcu miesiąca na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 8 bezrobotnych, podczas gdy w województwie mazowieckim 14.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło w styczniu 1100 tys. (wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca), a w województwie 1552 tys. (wzrost o 0,7%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło w styczniu 6669 zł i zmniejszyło się o 1,4% w skali miesiąca. Spadło również miesięczne wynagrodzenie brutto liczone dla całego województwa (o 1,8%) – wyniosło 6286 zł i było przeciętnie o 383 zł niższe niż w stolicy

Pliki do pobrania

Do góry