Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w styczniu 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.02.2019

Czwarty miesiąc z rzędu zanotowano w Warszawie stopę bezrobocia na poziomie 1,5%. W województwie mazowieckim wskaźnik ten przekroczył nieznacznie 5%. W porównaniu z grudniem wyraźnie wzrosła liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła w styczniu 1,5% i obniżyła się o 0,5 p. proc. w skali roku. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 5,1% i obniżył się o 0,6 p. proc. licząc rok do roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia w Warszawie nie zmieniła się, zaś w województwie nieznacznie wzrosła (o 0,2 p. proc.).

W końcu stycznia liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 20 tys., natomiast w województwie 143 tys. Tym samym zmniejszyła się w skali roku odpowiednio o 24% i o 11%.

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w styczniu 4 tys. ofert pracy (mniej o 38% niż przed rokiem i więcej o 60% niż przed miesiącem), zaś w województwie mazowieckim 17 tys. (mniej o 25% niż przed rokiem i więcej o 65% w stosunku do poprzedniego miesiąca). W końcu miesiąca na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 8 bezrobotnych, podczas gdy w województwie mazowieckim 16.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło w styczniu 1084 tys. (wzrost o 0,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca), a w województwie 1527 tys. (wzrost o 1,3%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło w styczniu 6273 zł i zmniejszyło się o 3% w skali miesiąca. Identyczny spadek zanotowano w przypadku przeciętnego wynagrodzenia brutto liczonego dla całego województwa. Wyniosło ono 5919 zł i było przeciętnie o 354 zł niższe niż w stolicy.  

Pliki do pobrania

Do góry