Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w styczniu 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
01.03.2017

Już trzeci miesiąc stopa bezrobocia w Warszawie utrzymywała się na poziomie 2,8%. Tak niskie bezrobocie ostatni raz notowano w grudniu 2009 r.

W końcu stycznia 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 34 tys. i zmniejszyła się o 16% w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w stolicy (2,8%) była niższa o 0,6 p. proc. porównując ze styczniem 2016 r. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 7,4%, co oznaczało spadek o 1,2 p. proc. w stosunku do stycznia 2016 r.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w styczniu 2017 r. przekroczyło  milion i było wyższe o 4% w stosunku do stycznia 2016 r.

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w styczniu 2017 r. blisko 8 tys. ofert pracy (o 55% więcej niż przed rokiem), zaś w województwie mazowieckim 21 tys. (o 68% więcej niż przed rokiem). Na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 7 bezrobotnych (rok temu - 10 osób), podczas gdy w województwie mazowieckim 17 (rok temu - 27 osób).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w styczniu 2017 r. wyniosło 5528,78 zł i było o 3% wyższe niż w styczniu 2016 r. Pensja osoby pracującej w Warszawie była przeciętnie o 356,54 zł (tj. o blisko 7%) wyższa niż średnio w województwie mazowieckim.

Na najwyższe zarobki w stolicy mogli liczyć specjaliści z branży IT i telekomunikacji. Przeciętne wynagrodzenie w sekcji informacja i komunikacja było o 55% wyższe niż średnia warszawska pensja. Dobrze zarabiały też osoby zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (wynagrodzenia o ponad 47% wyższe niż średnio w stolicy) i obsłudze rynku nieruchomości (o blisko 15% wyższe). W Warszawie różnica pomiędzy najwyższym przeciętnym wynagrodzeniem (8574,67 zł w sekcji informacja i komunikacja) a najniższym przeciętnym wynagrodzeniem (3341,55 zł w sekcji administrowanie i działalność wspierająca) wyniosła 5233,12 zł.

Do góry