Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w sierpniu 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.09.2019

Stopa bezrobocia w Warszawie i w województwie mazowieckim pozostała na poziomie z lipca (odpowiednio 1,4% i 4,5%). Wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie liczone dla województwa, natomiast spadło w stolicy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła w sierpniu 1,4% i obniżyła się o 0,3 p. proc. w skali roku. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 4,5% i obniżył się o 0,5 p. proc. w skali roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem zarówno w Warszawie, jak i w województwie, wskaźnik ten nie zmienił się.

W końcu sierpnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 19 tys., a w województwie 126 tys. i zmniejszyła się odpowiednio o 16% i o 10% w skali roku.

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w sierpniu 3 tys. ofert pracy (mniej o 37% niż przed rokiem i o 14% niż przed miesiącem), zaś w województwie mazowieckim 13 tys. (mniej o 30% niż przed rokiem i o 3% w stosunku do poprzedniego miesiąca). W końcu miesiąca na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 12 bezrobotnych, podczas gdy w województwie mazowieckim 15.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło w sierpniu 1085 tys. (wzrost o 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca), a w województwie 1531 tys. (wzrost o 0,1%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło 6365 zł i zmniejszyło się o 0,4% w skali miesiąca. Wzrosło natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw liczone dla całego województwa (o 0,3%) – wyniosło 6053 zł i było przeciętnie o 312 zł niższe niż w stolicy.

Do góry