Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w sierpniu 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.09.2016

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w sierpniu 2016 r. wyniosło  blisko 996 tys. i było wyższe o 3% w stosunku do sierpnia 2015 r. Osoby zatrudnione stanowiły blisko 72% ogółu zatrudnionych w województwie mazowieckim.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w sierpniu 2016 r. wyniosło 5371,34 zł i było o blisko 3% wyższe niż przed rokiem. Wynagrodzenie w Warszawie było o 322,60 zł (tj. o ponad 6%) wyższe niż w województwie mazowieckim.

W porównaniu do średniej, najwyższe wynagrodzenia w Warszawie odnotowano w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – odpowiednio o ponad 55% i o ponad 42%.

W Warszawie różnica pomiędzy wynagrodzeniem najwyższym (8333,82 zł – w informacji i komunikacji) a najniższym (3331,10 zł – w administrowaniu i działalności wspierającej) wyniosła 5002,72 zł.

W końcu sierpnia 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła ponad 36 tys. osób i zmniejszyła się o blisko 17% w stosunku do sierpnia 2015 r. Bezrobotni w stolicy stanowili ponad 18% zarejestrowanych bezrobotnych w województwie mazowieckim.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła 3,1%, najmniej od stycznia 2010 r., a w województwie mazowieckim stopa bezrobocia osiągnęła poziom 7,6%, najmniej od czerwca 2008 r. Do urzędów pracy zgłoszono w Warszawie w sierpniu 2016 r. ponad 6 tys. ofert pracy (w województwie mazowieckim ponad 19 tys.). Na jedną ofertę pracy w Warszawie przypadało w końcu sierpnia 2016 r. 10 osób, a w województwie mazowieckim 18 osób.

Do góry