Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w marcu 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
04.05.2017

Stopa bezrobocia w Warszawie wyniosła 2,7%. Ostatni raz podobny poziom zanotowano w październiku 2009 r.

W końcu marca 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 33 tys. i zmniejszyła się o 17% w stosunku do marca 2016 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w stolicy 2,7%  i była niższa niż przed rokiem o 0,6 p. proc. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 7,0% (spadek o 1,4 p. proc. w skali roku).

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w marcu 2017 r. ponad 8 tys. ofert pracy (o 15% więcej niż przed rokiem), zaś w województwie mazowieckim 25 tys. (21% więcej niż rok temu). Na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 8 bezrobotnych (przed rokiem 9), podczas gdy w województwie mazowieckim 14 (przed rokiem 22 osoby).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w marcu 2017 r. wyniosło 1,03 mln i było wyższe o blisko 5% w stosunku do marca 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w marcu 2017 r. wyniosło 6 038,83 zł i było o ponad 2% wyższe niż w marcu 2016 r. Wynagrodzenie osoby pracującej w Warszawie było przeciętnie o 435,33 zł (tj. o 8%) wyższe niż średnio w województwie mazowieckim.

Na najwyższe zarobki w stolicy mogły liczyć osoby zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Przeciętne wynagrodzenie w tej sekcji było o blisko 54% wyższe niż średnio w Warszawie. Dobrze zarabiali też specjaliści od informacji i komunikacji (wynagrodzenia o 50% wyższe niż średnio w stolicy) oraz obsługi rynku nieruchomości (wyższe o 32%). W Warszawie różnica pomiędzy najwyższym wynagrodzeniem w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9 274,60 zł), a najniższym w administrowaniu i działalności wspierającej (3 506,42 zł) wyniosła 5 768,18 zł.

Do góry