Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w maju 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.06.2016

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w maju 2016 r. wyniosło  blisko 988 tys. i było wyższe o blisko 3% w stosunku do maja 2015 r. Osoby zatrudnione stanowiły blisko 72% ogółu zatrudnionych w województwie mazowieckim.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w maju 2016 r. wyniosło 5464,20 zł i było o ponad 4% wyższe niż w maju 2015 r. Wynagrodzenie w Warszawie było o 378,68 zł (tj. o ponad 7%) wyższe niż w województwie mazowieckim. Najwyższe wynagrodzenia w Warszawie odnotowano w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – wyższe odpowiednio o ponad 60% i o ponad 39% od średniego wynagrodzenia w Warszawie. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem najwyższym (8760,24 zł – w informacji i komunikacji) a najniższym (3291,20 zł – w administrowaniu i działalności wspierającej) wyniosła 5469,04 zł.

W końcu maja 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła blisko 39 tys. osób i zmniejszyła się o ponad 16% w stosunku do maja 2015 r. Bezrobotni stanowili blisko 19% zarejestrowanych bezrobotnych w województwie mazowieckim.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wynosiła 3,3% i była niższa o 0,7 p. proc. w stosunku do maja 2015 r. (a w województwie mazowieckim 8,0%, spadek o 1,1 p. proc. do maja 2015 r.). Do urzędów pracy zgłoszono w Warszawie w maju 2016 r. ponad 5 tys. ofert pracy (w województwie mazowieckim ponad 15 tys.). Na jedną ofertę pracy w Warszawie przypadało w końcu maja 2016 r. 11 osób, a w województwie mazowieckim 23 osoby.

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła: Urząd Statystyczny w Warszawie.

Pliki do pobrania

Do góry