Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w lutym 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.03.2016

W lutym 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło ponad 983 tys. i było wyższe o ponad 2% w stosunku do lutego 2015 r. W strukturze przeciętnego zatrudnienia według sekcji dominował handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz transport i gospodarka magazynowa. Osoby zatrudnione w stolicy stanowiły blisko 72% ogółu zatrudnionych w województwie mazowieckim.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w lutym 2016 r. wyniosło 5466,88 zł i było o ponad 3% wyższe niż w lutym 2015 r. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem najwyższym (8708,32 zł – w informacji i komunikacji) a najniższym (3341,71 zł – w administrowaniu i działalności wspierającej) wyniosła 5366,61 zł. Wynagrodzenie w Warszawie było o 365,31 zł (tj. o ponad 7%) wyższe niż w województwie mazowieckim.

W końcu lutego 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła blisko 41 tys. osób i zmniejszyła się o ponad 17% w stosunku do lutego 2015 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wynosiła 3,5% i była niższa o 0,7 p. proc. w stosunku do lutego 2015 r. (w województwie mazowieckim 8,7%, spadek o 1,3 p. proc. do lutego 2015 r.).

W Warszawie na jedną ofertę pracy przypadało w końcu lutego 2016 r. 9 osób, natomiast w województwie mazowieckim 23 osoby.

Do góry