Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w listopadzie 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
02.01.2018

Stopa bezrobocia w Warszawie i w województwie mazowieckim pozostała na tym samym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wzrosło natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła w listopadzie 2,1%. Choć była to wartość identyczna z zanotowaną w październiku, to w skali roku dało to spadek o 0,7 p. proc. Na identycznym poziomie - licząc miesiąc do miesiąca - pozostała też stopa bezrobocia dla województwa mazowieckiego, która wyniosła 5,6%, a w skali rocznej była niższa o 1,5 p. proc.

W końcu listopada 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 27 tys., a w województwie 153 tys. (spadek odpowiednio o 21% i 18% w stosunku do listopada ubiegłego roku). W Warszawie liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn była niemal jednakowa, natomiast w województwie wśród osób poszukujących pracy nieznacznie przeważały panie (51% osób bezrobotnych).

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w listopadzie 2017 r. blisko 7 tys. ofert pracy (o 2% więcej niż przed rokiem), zaś w województwie mazowieckim 20 tys. (o 18% więcej). Na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 6 bezrobotnych, podczas gdy w województwie mazowieckim 12.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w listopadzie 2017 r. wyniosło 1040 tys., natomiast w województwie 1459 tys. W obu przypadkach oznaczało to wzrost o 4% w porównaniu z listopadem 2016 r.

Wzrosło również przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw. Zarówno w Warszawie, jak i w województwie było ono wyższe o 6% w porównaniu z listopadem 2016 r. Różnica między przeciętnym wynagrodzeniem w stolicy (5769 zł) i w województwie (5432 zł) wyniosła 337 zł.

Najwyższe wynagrodzenia w Warszawie były oferowane w sekcji informacja i komunikacja: przeciętnie o 47% więcej niż średnio w Warszawie. Na czele warszawskiego rankingu wynagrodzeń znalazły się również osoby zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (wynagrodzenia o 41% wyższe niż średnio w stolicy) oraz obsługą nieruchomości (wyższe o 22%). Dla specjalistów od nieruchomości był to zresztą wyjątkowo dobry rok – przeciętne wynagrodzenie w tej sekcji wzrosło o ponad jedną piątą w stosunku do ubiegłego roku.

Różnica między najwyższym przeciętnym wynagrodzeniem w Warszawie w sekcji informacja i komunikacja (8489 zł), a najniższym w administrowaniu i działalności wspierającej (3589 zł) wyniosła 4900 zł.

Do góry