Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w lipcu 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.08.2016

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w lipcu 2016 r. wyniosło  blisko 996 tys. i było wyższe o ponad 3% w stosunku do lipca 2015 r. Osoby zatrudnione stanowiły blisko 72% ogółu zatrudnionych w województwie mazowieckim.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w lipcu 2016 r. wyniosło 5429,69 zł i było o ponad 3% wyższe niż w lipcu 2015 r. Wynagrodzenie w Warszawie było o 328,92 zł (tj. o ponad 6%) wyższe niż w województwie mazowieckim.

Najwyższe wynagrodzenia w Warszawie odnotowano w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – wyższe odpowiednio o blisko 49% i o blisko 42% od średniego wynagrodzenia w Warszawie. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem najwyższym (8078,87 zł – w informacji i komunikacji) a najniższym (3326,33 zł – w administrowaniu i działalności wspierającej) wyniosła 4752,54 zł.

W końcu lipca 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła blisko 37 tys. osób i zmniejszyła się o blisko 17% w stosunku do lipca 2015 r. Bezrobotni stanowili blisko 19% zarejestrowanych bezrobotnych w województwie mazowieckim.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wynosiła 3,1% i była niższa o 0,7 p. proc. w stosunku do lipca 2015 r. (a w województwie mazowieckim 7,7%, spadek o 1,0 p. proc. do lipca 2015 r.).

Do urzędów pracy zgłoszono w Warszawie w lipcu 2016 r. ponad 6 tys. ofert pracy (w województwie mazowieckim ponad 16 tys.). Na jedną ofertę pracy w Warszawie przypadało w końcu lipca 2016 r. 9 osób, a w województwie mazowieckim 19 osób.

Pliki do pobrania

Do góry