Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w kwietniu 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
31.05.2019

Spadek stopy bezrobocia odnotowano zarówno w Warszawie, jak i w całym województwie. Nieco niższe niż w marcu było też przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła w kwietniu 1,4% i obniżyła się o 0,4 p. proc. w skali roku. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 4,7% i obniżył się o 0,6 p. proc. w skali roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem zarówno w Warszawie, jak i województwie, wskaźnik zmniejszył się odpowiednio o 0,1 p. proc. i 0,2 p. proc.

W końcu kwietnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 19 tys., a w województwie 134 tys. i zmniejszyła się odpowiednio o 21% i o 10% w skali roku.

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w kwietniu 4 tys. ofert pracy (mniej o 23% niż przed rokiem i więcej o 26% niż przed miesiącem), zaś w województwie mazowieckim 15 tys. (mniej o 20% niż przed rokiem i o 6% w stosunku do poprzedniego miesiąca). W końcu miesiąca na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 10 bezrobotnych, podczas gdy w województwie mazowieckim 15.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło w kwietniu 1081 tys. (wzrost o 0,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca), a w województwie 1526 tys. (bez zmian).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w kwietniu wyniosło 6545 zł i zmniejszyło się o 4% w skali miesiąca. Spadło również przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw liczone dla całego województwa (o 2%) – wyniosło 6186 zł i było przeciętnie o 359 zł niższe niż w stolicy.

Pliki do pobrania

Do góry