Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w kwietniu 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.05.2016

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w kwietniu 2016 r. wyniosło  blisko 988 tys. i było wyższe o blisko 3% w stosunku do kwietnia 2015 r. Osoby zatrudnione stanowiły blisko 72% ogółu zatrudnionych w województwie mazowieckim.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w kwietniu 2016 r. wyniosło 5741,35 zł i było o 6% wyższe niż w kwietniu 2015 r. Wynagrodzenie w Warszawie było o 403,15 zł (tj. o blisko 8%) wyższe niż w województwie mazowieckim.

Najwyższe wynagrodzenia w Warszawie odnotowano w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – wyższe odpowiednio o 62% i o blisko 38% od średniego wynagrodzenia w Warszawie. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem najwyższym (9302,53 zł – w informacji i komunikacji) a najniższym (3330,41 zł – w administrowaniu i działalności wspierającej) wyniosła 5972,12 zł.

W końcu kwietnia 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła blisko 40 tys. osób i zmniejszyła się o blisko 17% w stosunku do kwietnia 2015 r. Bezrobotni stanowili ponad 18% zarejestrowanych bezrobotnych w województwie mazowieckim.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wynosiła 3,4% i była niższa o 0,7 p. proc. w stosunku do kwietnia 2015 r. (a w województwie mazowieckim 8,2%, spadek o 1,2 p. proc. do kwietnia 2015 r.).Do urzędów pracy zgłoszono w Warszawie w kwietniu 2016 r. ponad 6 tys. ofert pracy (w województwie mazowieckim blisko 19 tys.). Na jedną ofertę pracy w Warszawie przypadało w końcu kwietnia 2016 r. 11 osób, a w województwie mazowieckim 23 osoby.

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła: Urząd Statystyczny w Warszawie

Do góry