Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w czerwcu 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.07.2016

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w czerwcu 2016 r. wyniosło  blisko 990 tys. i było wyższe o 3% w stosunku do czerwca 2015 r. Osoby zatrudnione stanowiły ponad 71% ogółu zatrudnionych w województwie mazowieckim.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w czerwcu 2016 r. wyniosło 5413,32 zł i było o blisko 4% wyższe niż w czerwcu 2015 r. Wynagrodzenie w Warszawie było o 291,66 zł (tj. o blisko 6%) wyższe niż w województwie mazowieckim.

Najwyższe wynagrodzenia w Warszawie odnotowano w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – wyższe odpowiednio o ponad 45% i o ponad 43% od średniego wynagrodzenia w Warszawie. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem najwyższym
(7872,49 zł – w informacji i komunikacji) a najniższym (3207,30 zł – w administrowaniu i działalności wspierającej) wyniosła 4665,19 zł.

W końcu czerwca 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła blisko 38 tys. osób i zmniejszyła się o blisko 16% w stosunku do czerwca 2015 r. Bezrobotni stanowili blisko 19% zarejestrowanych bezrobotnych w województwie mazowieckim.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wynosiła 3,2% i była niższa o 0,6 p. proc. w stosunku do czerwca 2015 r. (a w województwie mazowieckim 7,8%, spadek o 1,0 p. proc. do czerwca 2015 r.).

Do urzędów pracy zgłoszono w Warszawie w czerwcu 2016 r. blisko 6 tys. ofert pracy (w województwie mazowieckim blisko 18 tys.). Na jedną ofertę pracy w Warszawie przypadało w końcu czerwca 2016 r. 9 osób, a w województwie mazowieckim 18 osób.

Pliki do pobrania

Do góry