Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Powiat ciechanowski i Mazowsze – co statystyki z ostatnich 20 lat mówią o wyzwaniach na przyszłość

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.12.2019

Upływające w tym roku 20-lecie istnienia województwa mazowieckiego to doskonała okazja do statystycznego podsumowania zmian zachodzących w województwie i najważniejszych miastach Mazowsza. Analiza danych z dwóch ostatnich dekad daje też jednocześnie możliwość przyjrzenia się najważniejszym wyzwaniom na przyszłość.

Pierwszym z wyzwań stojących przed Mazowszem będą kwestie demograficzne. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja Mazowsza pod tym względem jest korzystna. Ludność województwa mazowieckiego stanowi ponad 14% ogółu populacji Polski, zatem co siódmy mieszkaniec kraju mieszka na Mazowszu. Co więcej, populacja województwa stale rośnie: w 1999 roku region zamieszkiwało 5,1 mln osób, zaś w 2018 roku było to 5,4 mln (wzrost o 5,7%). Pozytywne trendy dotyczyły jednak przede wszystkim aglomeracji warszawskiej. Obszary leżące na krańcach województwa notowały odpływ młodych ludzi, co skutkowało postępującym procesem starzenia się ludności na tych terenach. Starzenie się społeczeństwa będzie zresztą wyzwaniem dla całego Mazowsza – już niemal co piąty mieszkaniec województwa ma 65 lat i więcej.

Również na rynku pracy można zaobserwować przestrzenne zróżnicowanie procesów rozwojowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę dane dla województwa, to w porównaniu z 1999 r. wynagrodzenia wzrosły o ponad 100%, zaś stopa bezrobocia spadła trzykrotnie (z ponad 15% do niecałych 5%). Jeśli jednak odniesiemy się do poziomu powiatów, to pojawiają się znaczące różnice między aglomeracją warszawską a resztą województwa. Dla przykładu, stopa bezrobocia w Warszawie (1,5% na koniec 2018 r.) była 16-krotnie niższa niż w powiecie szydłowieckim (24,3%), a przeciętne wynagrodzenie brutto liczone dla całego województwa było przeciętnie o 366 zł niższe niż w Warszawie. 

Kolejne wyzwanie dla województwa to sytuacja na drogach i kwestie transportowe. W porównaniu z 1999 r. liczba samochodów osobowych na 1000 ludności wzrosła w województwie mazowieckim ponad dwukrotnie. Coraz większe natężenie ruchu drogowego to sygnał, że trzeba zwiększać bezpieczeństwo na drogach, rozwijać komunikację publiczną oraz transport alternatywny – zwłaszcza sieć ścieżek rowerowych (w latach 2011-2018 ich gęstość wzrosła na Mazowszu niemal trzykrotnie). 

W obliczu starzenia się społeczeństwa i rosnącego zapotrzebowania na usługi zdrowotne warto jeszcze wspomnieć o zasobach kadry medycznej. Porównując lata 1999 i 2017 na Mazowszu spadła liczba lekarzy przypadających na 10 tys. ludności (z 27,7 do 26,6), statystycznie mniej było też lekarzy dentystów (odpowiednio 3,6 i 2,9). Przybyło za to pielęgniarek (z 50,6 do 52,1 na 10 tys. ludności) oraz położnych (z 10,0 do 10,9). 

Jak na tle pozostałych 41 powiatów Mazowsza wypadł powiat ciechanowski? Jeśli porównamy rankingi z lat 2008 i 2017, to powiat poprawił pozycję m.in. w następujących kategoriach: saldo migracji, procentowy udział osób prowadzących działalność gospodarczą oraz liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności. Spadek w rankingu powiat ciechanowski zanotował natomiast w przypadku przyrostu naturalnego, stopy bezrobocia czy też liczby ludności przypadającej na podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 

Do góry