Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Czas na nową siedzibę, czyli jak migrują firmy z Płocka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.11.2018

We wszystkich miastach subregionalnych Mazowsza, również w Płocku, firmy zdecydowanie częściej przenoszą swoją siedzibę poza obszar miasta, przy czym w większości przypadków wybierają nową lokalizację w niewielkim oddaleniu od dotychczasowej. Najczęściej migrują przedsiębiorstwa młode, działające krócej niż 5 lat. Migracje przedsiębiorstw są ściśle powiązane z decyzjami ich właścicieli o zmianie miejsca zamieszkania.

W 2017 r. zarejestrowanych było w Płocku 12,5 tys. firm. Oznaczało to, że na tysiąc płocczan przypadały 103 podmioty gospodarcze. W gronie subregionalnych miast województwa mazowieckiego największą przedsiębiorczością wykazywali się mieszkańcy Radomia i Ostrołęki (114 firm na 1 tys. mieszkańców), kolejne były Siedlce (109) oraz Ciechanów (101). W całym województwie mazowieckim zarejestrowanych było łącznie 809 tys. firm (150 na 1 tys. mieszkańców).

W Płocku, pomimo dodatniego bilansu firm (rozumianego jako różnica między liczbą firm nowo zarejestrowanych a wyrejestrowanych), ogólna liczba przedsiębiorstw malała ze względu na ich emigrację. Rosła za to liczba firm w większości gmin położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka.

Podobnie jak w przypadku ruchu ludności, migracje płockich firm odbywały się w obrębie najbliższego sąsiedztwa miasta. Wysoka współzależność między migracjami mieszkańców i firm wynikała przede wszystkim z faktu, że ponad dwie trzecie migrujących przedsiębiorstw na Mazowszu stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Na płocki adres decydowały się najczęściej podmioty z gmin powiatu płockiego, przede wszystkim z Radzanowa i Starej Białej. Przedsiębiorstwa, które opuszczały Płock, przenosiły się również do gmin powiatu płockiego – przeważnie do Słupna, Radzanowa i Starej Białej.

Jeśli pominiemy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, to w przypadku napływu firm do Płocka przeważały migracje z gmin innych województw. Natomiast jeśli chodzi o odpływ firm, to najwięcej podmiotów z Płocka przeniosło siedzibę swojej działalności do Warszawy oraz do innych województw.

Biorąc pod uwagę kierunki napływu do Płocka firm według rodzaju prowadzenia działalności (sekcji PKD):
- z gmin w innym województwie najliczniej migrowały firmy reprezentujące sekcję G (Handel i naprawa pojazdów samochodowych);
- z gmin w sąsiednim powiecie najliczniej migrowały firmy reprezentujące sekcję F (Budownictwo) i G (Handel i naprawa pojazdów samochodowych);
- z Warszawy najliczniej migrowały firmy reprezentujące sekcję J (Informacja i komunikacja).

Uwzględniając kierunki odpływu firm z Płocka według rodzaju prowadzenia działalności (sekcji PKD):
- do gmin w innych województwach najliczniej migrowały firmy reprezentujące sekcję M (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna);
- do gmin w sąsiednim powiecie najliczniej migrowały firmy reprezentujące sekcję G (Handel i naprawa pojazdów samochodowych);
- do Warszawy: sekcja G (Handel i naprawa samochodów) i M (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna).

Adres zmieniały najczęściej młode przedsiębiorstwa, tj. działające krócej niż 5 lat.

Do góry