Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Co wiemy o mazowieckich nauczycielach?

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.10.2018

W roku szkolnym 2017/18 we wszystkich typach placówek szkolnych województwa mazowieckiego (bez szkół wyższych) pracowało łącznie 76 tys. nauczycieli, z czego 26 tys. w Warszawie. Zdecydowaną większość kadry pedagogicznej stanowiły kobiety. Jedynie wśród nauczycieli akademickich przeważali mężczyźni.

Najliczniejszą grupą wśród mazowieckich nauczycieli byli pracownicy szkół podstawowych (w przeliczeniu na pełne etaty - 33 tys.) oraz placówek wychowania przedszkolnego (18 tys.). Warszawskie podstawówki zatrudniały na etatach nauczycielskich 10 tys. osób, natomiast przedszkola – 7 tys.

W Warszawie odnotowano wyższy niż w województwie odsetek młodej kadry nauczycielskiej: nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego i stażyści stanowili łącznie 14%, zaś nauczyciele kontraktowi 26% ogółu nauczycieli (w województwie odpowiednio 10% i 20%). W województwie wyższy niż w Warszawie był za to odsetek nauczycieli dyplomowanych (48% wobec 33%).

Według stanu na koniec grudnia 2017 r. w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego pracowało 17 tys. nauczycieli akademickich (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych). Zdecydowana większość (91%) wykładała w szkołach z siedzibą w Warszawie. Pod względem zajmowanego stanowiska wśród mazowieckich nauczycieli akademickich najwięcej było adiunktów (42%) oraz profesorów (25%).

W sekcji „Edukacja” Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pracowało na Mazowszu 178 tys. osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4455 zł. Warszawskie placówki edukacyjne zatrudniały 83 tys. osób, których przeciętne wynagrodzenie brutto (4924 zł) było o niemal 500 zł wyższe niż w województwie.

Do góry