Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
04.06.2016

Istotne znaczenie w procesie oddziaływania na środowisko mają gospodarstwa domowe. Funkcjonowanie gospodarstw domowych wpływa na środowisko naturalne przede wszystkim w zakresie kluczowych czynników, takich jak: zużycie wody, energii elektrycznej, gazu oraz gospodarka odpadami.

W gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w województwie mazowieckim zużyto średnio 36,3 m3 wody, natomiast w Warszawie — o 9,5 m3 więcej (45,8 m3). Ilość zużytej wody wiąże się nierozerwalnie z ilością ścieków, które wymagają odprowadzenia i oczyszczenia.

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na jednego mieszkańca w województwie i stolicy wynosiło odpowiednio 859,7 kWh i 947,0 kWh, natomiast zużycie gazu z sieci — 146,4 mi 160,1 m3.

Zanieczyszczenie wody i gleby oraz niszczenie walorów estetycznych i krajobrazowych powodują odpady. W województwie mazowieckim w przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano średnio 216 kg odpadów zmieszanych, w tym z gospodarstw domowych — 175 kg. W Warszawie wskaźnik ten kształtował się odpowiednio — 301 kg i 254 kg. Odpady zmieszane stanowiły ponad 80% ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych.

Poważnym problemem gospodarki odpadami jest dzikie składowanie odpadów, co powoduje szkody w środowisku naturalnym i niekorzystnie wpływa na estetykę otoczenia. Każdego roku likwiduje się bardzo dużo tego typu składowisk.

W celu zachowania posiadanych wartości przyrodniczych rozwijane są różne formy ochrony prawnej obszarów i obiektów. W województwie mazowieckim powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (stanowiąca łączną powierzchnię parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych) w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiła 1979 m2 (w Warszawie — 70 m2).

Zapobieganie zanieczyszczeniom i degradacji środowiska wymaga nakładów na ekologiczne przedsięwzięcia. W województwie mazowieckim w przeliczeniu na 1 mieszkańca przeznaczono 404 zł (o 88 zł więcej niż w Warszawie), a na gospodarkę wodną — 79 zł (o 28 zł mniej niż w stolicy).

Pliki do pobrania

Do góry