Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.05.2019

Piecza zastępcza jest sprawowana, gdy biologiczni rodzice nie mogą opiekować się i wychowywać swoich dzieci. Na Mazowszu w rodzinach zastępczych żyje prawie 4,7 tys. dzieci.

Województwo mazowieckie

W województwie mazowieckim w końcu 2018 r. funkcjonowało 4140 rodzin zastępczych i 49 rodzinnych domów dziecka. Zapewniały one opiekę 4657 dzieciom do 18 roku życia oraz 1253 dzieciom pełnoletnim kontynuującym naukę. Wśród 5910 dzieci korzystających z rodzinnych form opieki przeważali chłopcy (51%).

Biorąc pod uwagę wiek podopiecznych umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, najliczniejszą (2059 osób) grupę wiekową stanowiły dzieci w wieku 7–13 lat, natomiast najmniej było dzieci najmłodszych w wieku do 3 lat (451 osób).

Pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej najczęściej podejmowały się osoby w wieku 51–70 lat. W większości przypadków opiekę zastępczą sprawowały małżeństwa.

W 2018 r. rodzinną pieczę zastępczą opuściło na Mazowszu 580 wychowanków do 18 roku życia: 39% z nich powróciło do rodziny naturalnej, zaś 19% przekazano do adopcji. Poza tym, 453 pełnoletnich wychowanków opuściło pieczę rodzinną, z czego 262 usamodzielniło się zakładając własne gospodarstwo domowe.

Warszawa

Na koniec 2018 r. w stolicy funkcjonowało 1221 rodzin zastępczych oraz 12 rodzinnych domów dziecka. Przebywało w nich 1567 dzieci, w tym 1187 do 18 roku życia. Najliczniejszą grupę stanowili wychowankowie w wieku 7–13 lat (505 dzieci) oraz w wieku 14–17 lat (416 dzieci).

Podobnie jak w przypadku całego województwa, pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej podejmowały się przeważnie osoby w wieku 51–70 lat. Natomiast inaczej niż w województwie, rodziny zastępcze były w stolicy tworzone częściej przez osoby samotne.

W 2018 r. rodzinną pieczę zastępczą opuściło w Warszawie 177 dzieci w wieku do 18 lat (70 z nich powróciło do rodziny naturalnej, 49 przekazano do adopcji). Wśród 106 wychowanków pełnoletnich, którzy w 2018 r. opuścili pieczę rodzinną, 79 założyło własne gospodarstwo domowe, natomiast 5 powróciło do rodziny naturalnej lub krewnych.

Pliki do pobrania

Do góry