Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

22 lutego — Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.02.2016

W ubiegłym roku na Mazowszu liczba stwierdzonych przestępstw wyniosła niemal 113 tys. Według policyjnych statystyk, w co drugim przypadku wykryto sprawcę. W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców najwięcej przestępstw odnotowano w Ostrołęce, najmniej natomiast w powiecie żuromińskim, ostrołęckim i siedleckim.

Według danych Komendy Głównej Policji w 2015 r. w województwie mazowieckim odnotowano 112,5 tys. przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych, w tym w Warszawie – 49 tys. W stosunku do 2014 r. zarówno w mazowieckim, jak i w Warszawie, nastąpił spadek liczby przestępstw odpowiednio o 5,1% i 2,6%. Zmniejszyła się liczba przestępstw drogowych i kryminalnych, natomiast zwiększyła – gospodarczych.

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w 2015 r. ukształtował się na poziomie 53,8% dla województwa i 39,3% dla m.st. Warszawy. Dla porównania w 2014 r. wskaźnik ten był na podobnym poziomie. Największą skuteczność w wykrywaniu sprawców przestępstw odnotowano w powiecie sierpeckim (85,3%), natomiast najniższą w Warszawie (39,3%).

Jednym z mierników oceny stanu bezpieczeństwa publicznego jest wskaźnik liczby przestępstw stwierdzonych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W województwie mazowieckim w 2015 r. na 1000 mieszkańców przypadało przeciętnie 21 przestępstw, a w Warszawie – 28. Najwięcej przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców zanotowano w m. Ostrołęce (45), natomiast najmniej – w powiatach żuromińskim (8) oraz w ostrołęckim i siedleckim (po 10).

Pliki do pobrania

Do góry