Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

17 października - Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.10.2020

W 2019 r. w województwie mazowieckim odnotowano poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych, co znalazło odzwierciedlenie w spadku zasięgu trzech rodzajów ubóstwa: skrajnego, relatywnego i ustawowego. Zauważalna pozostawała różnica poziomu życia między aglomeracją warszawską i pozostałą częścią województwa.

W porównaniu z 2018 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród mieszkańców województwa mazowieckiego spadł z 4,3% do 3,7%, zaś ubóstwa relatywnego z 12,2% do 10,2%. Ubóstwa ustawowego doświadczało 6,9% osób w gospodarstwach domowych i była to wartość o 2,2 p. proc. niższa niż w roku poprzednim. Jeśli jednak w wyliczeniach uwzględnimy województwo bez regionu stołecznego, to wskaźniki te przyjmują wartości wyższe. Rozbieżność taka wynika z dużych dysproporcji pomiędzy warunkami życia mieszkańców aglomeracji warszawskiej i reszty województwa.

Zaobserwowany w 2019 r. spadek zasięgu ubóstwa ekonomicznego miał miejsce w sytuacji równoczesnego wzrostu poziomu przeciętnych dochodów i wydatków gospodarstw domowych. Było to obserwowane zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym – czyli uwzgledniającym zmiany poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Świadczenia w formie niepieniężnej przyznano na Mazowszu 77,8 tys. osób (w 2018 – 82,6 tys.). Najczęściej chodziło o codzienny gorący posiłek (56,7 tys. osób), a ponadto usługi opiekuńcze obejmujące zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych (15,1 tys. osób) oraz zapewnienie schronienia w noclegowniach, schroniskach i domach dla bezdomnych (2,8 tys. osób).

Jak wyglądała subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych na Mazowszu? W 2019 r. jako „dobrą” swoją sytuację materialną określiło 29% gospodarstw domowych, 23% jako „raczej dobrą”, a „przeciętną” 42% gospodarstw. Negatywne opinie były mniej liczne: w „raczej złej” sytuacji znajdowało się  5% mazowieckich gospodarstw domowych, zaś w „złej” 2%.

Obchodzony 17 października Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest uświadamianie opinii publicznej na całym świecie o problemie ubóstwa i konieczności jego zwalczania.

Do góry