Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

17 października - Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.10.2019

Mimo poprawy przeciętnej sytuacji dochodowej gospodarstw domowych, w 2018 r. wzrósł na Mazowszu zasięg ubóstwa ekonomicznego. Wskaźniki ubóstwa dla województwa mazowieckiego są wyraźnie wyższe, jeśli z wyliczeń wyłączymy Warszawę i okolice.

W 2018 r. w województwie mazowieckim odnotowano zahamowanie tendencji spadkowej zasięgu ubóstwa ekonomicznego szacowanego w oparciu o wydatki gospodarstw domowych. W porównaniu z 2017 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród mieszkańców województwa mazowieckiego wzrósł z 3,2% do 4,3%, zaś ubóstwa relatywnego z 10,0% do 12,2%. Ubóstwa ustawowego doświadczało 9,1% osób w gospodarstwach domowych i była to wartość o 1,5 p. proc. wyższa niż w roku poprzednim. Wskaźniki te przyjmują wyższe wartości, jeśli w wyliczeniach uwzględnimy województwo bez regionu stołecznego. Rozbieżność taka wynika z dużych dysproporcji pomiędzy warunkami życia mieszkańców aglomeracji warszawskiej i reszty województwa.

Zaobserwowany w 2018 r. wzrost zasięgu ubóstwa ekonomicznego miał miejsce w sytuacji poprawy przeciętnej sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. Gospodarstwa osiągały wyższe dochody, natomiast ich wydatki w skali roku utrzymały się na zbliżonym poziomie. Wzrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami, co dało gospodarstwom domowym większe możliwości oszczędzania.

W 2018 r. jako bardzo dobrą albo raczej dobrą swoją sytuację materialną określiło 47,3% gospodarstw domowych (wzrost o 8,8 p. proc. w porównaniu z 2017 r. ), zaś 7,4% jako raczej złą albo złą (spadek o 2,9 p. proc.). Jako przeciętną swoją sytuację postrzegało 45,3% gospodarstw (spadek o 5,9 p. proc.).

Wskaźnik poziomu zadowolenia (satysfakcji) z życia ogólnie rzecz biorąc, należy do podstawowych i najczęściej stosowanych miar dobrobytu subiektywnego. Zakłada się bowiem, że oceniając poziom satysfakcji z własnego życia, dana osoba bierze pod uwagę wszystkie te jego aspekty, które uważa za istotne. W pierwszej połowie 2018 r. zadowolonych ze swojego życia ogólnie rzecz biorąc było 84% mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku co najmniej 16 lat.

Obchodzony 17 października Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest uświadamianie opinii publicznej na całym świecie o problemie ubóstwa i konieczności jego zwalczania.

Do góry