Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.10.2017

W roku szkolnym 2016/17 w województwie mazowieckim we wszystkich typach placówek szkolnych (bez szkół wyższych) pracowało łącznie 73,3 tys. nauczycieli (z czego 24,8 tys. w Warszawie), a w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa – 17,1 tys. Zdecydowaną większość nauczycieli stanowiły kobiety. Tylko w szkołach wyższych przeważali mężczyźni.

Największa grupa nauczycieli pracowała w szkołach podstawowych – 27,5 tys. pełnych etatów oraz w placówkach wychowania przedszkolnego – 17,0 tys. (w Warszawie odpowiednio: 8,4 tys. i 6,8 tys. pełnych etatów). W Warszawie odnotowano wyższy niż w województwie odsetek młodej kadry nauczycielskiej: nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego i stażyści stanowili łącznie 14%, a nauczyciele kontraktowi 25% ogółu nauczycieli (w województwie odpowiednio 9% i 19%). Natomiast w województwie zanotowano wyższy niż w Warszawie odsetek nauczycieli dyplomowanych, tj. o długim stażu zawodowym (47% wobec 33%).

W przypadku nauczycieli akademickich zdecydowana większość (91%) pracowała w szkołach z siedzibą w Warszawie. Wśród mazowieckich wykładowców najwięcej osób zatrudnionych było na stanowiskach adiunkta – 43% oraz profesora – 26% (w Warszawie odpowiednio 43% i 25%).

W województwie mazowieckim na koniec 2016 r. w sekcji PKD „Edukacja” pracowało 173,9 tys. osób, których przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4351 zł. W Warszawie w tej sekcji pracowało 80,4 tys. osób, które zarabiały przeciętnie 4775 zł.

Pliki do pobrania

Do góry