Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

14-20 listopada – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.11.2016

Większość firm mających siedzibę w województwie mazowieckim znalazło się w grupie przedsiębiorstw wzrostowych. Przychody i nakłady inwestycyjne przeciętnej firmy na Mazowszu były wyższe niż odnotowane w skali kraju.


W województwie mazowieckim w 2014 r. w ogólnej liczbie 6701 objętych badaniem podmiotów niefinansowych, w których liczba pracujących wynosiła 10 i więcej osób, większość (44%) stanowiły jednostki najbardziej przedsiębiorcze, tj. szybkiego wzrostu oraz wzrostowe. Przedsiębiorstwa stabilne stanowiły 26%, a schyłkowe i szybkiego spadku – łącznie 30% ogółu przebadanych firm.

Przedsiębiorstwa szybkiego wzrostu wypracowały 8% ogółu przychodów z całokształtu działalności badanych podmiotów. Przeciętne przychody uzyskane przez takie przedsiębiorstwo były 1,3 razy większe od uzyskanych przez przeciętną firmę szybkiego wzrostu w skali kraju. Natomiast poniesione nakłady inwestycyjne (łącznie z wydatkami na zakup używanych środków trwałych) były na zbliżonym poziomie i wyniosły 3,4 mln zł wobec 3,5 mln zł. W przedsiębiorstwach tego typu pracowało 10% ogółu pracujących.

Przedsiębiorstwa wzrostowe wypracowały 36% ogółu przychodów badanych podmiotów. Przychody uzyskane przez jedno przedsiębiorstwo były średnio 1,7 razy wyższe od uzyskanych w kraju, a poniesione nakłady inwestycyjne – 2,1 razy wyższe. Pracownicy tych przedsiębiorstw stanowili 40% ogółu pracujących.

Największą rentownością obrotu brutto (5,0%) charakteryzowały się przedsiębiorstwa wzrostowe, a w następnej kolejności szybkiego wzrostu (4,1%) i stabilne (3,3%).

***

Informację opracowano na podstawie publikacji „Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2010–2014”, wydanej przez Główny Urząd Statystyczny w 2016 r. Na podstawie średniorocznego tempa przyrostu lub spadku uzyskanych przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wydzielono pięć typów przedsiębiorstw:

♦    przedsiębiorstwa szybkiego wzrostu – jednostki wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów 20% i więcej (oznacza to, że łączne tempo wzrostu przychodów w trzyletnim okresie wynosiło 72,8% i więcej);

♦    przedsiębiorstwa wzrostowe – podmioty, których tempo wzrostu przychodów wynosiło od 10% do 72,8%
w ciągu trzech analizowanych lat;

♦    przedsiębiorstwa stabilne – podmioty uzyskujące w badanych trzyletnich okresach zbliżone wartości przychodów (tj. w ostatnim roku ich wartość stanowiła od 90% do 110% wartości uzyskanej na początku);

♦    przedsiębiorstwa schyłkowe – podmioty, dla których przychody uzyskane w ostatnim roku badanego okresu stanowiły od 51,2% do 90% przychodów uzyskanych na jego początku;

♦    przedsiębiorstwa szybkiego spadku – charakteryzujące się spadkiem przychodów o 20% i więcej (oznacza to, że w końcu rozpatrywanego trzyletniego okresu przychody stanowiły 51,2% i mniej przychodów uzyskanych na początku tego okresu).

Podziału na województwa dokonano według siedziby przedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania

Do góry