Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

11 kwietnia – Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
07.04.2017

Niemal idealną równowagę płci odnotowano w statystykach bezrobocia na Mazowszu i w Warszawie. W województwie niewielką przewagę liczebną mieli panowie, zaś w stolicy – panie.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie mazowieckim na koniec grudnia 2016 r. wyniosła blisko 189 tys. (13% mniej niż przed rokiem), zaś w Warszawie ponad 33 tys. (spadek o 16%). W obu przypadkach mieliśmy do czynienia z prawie jednakowym udziałem kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych.

Przeciętny bezrobotny Mazowszanin jest w wieku 25-34 lata, posiada wykształcenie gimnazjalne lub niższe, pozostaje bez pracy powyżej 24 miesięcy, a jego staż pracy wynosi od 1 do 5 lat.

Nieco starszy jest przeciętny bezrobotny Warszawiak, który ma 35-44 lata i jest absolwentem uczelni wyższej ze stażem pracy poniżej 1 roku. Z przeciętnym bezrobotnym Mazowszaninem łączy go ponad dwuletni okres pozostawania bez pracy.

Znacznie poprawiła się sytuacja osób kończących studia. W województwie mazowieckim zarejestrowano ponad 6 tys. bezrobotnych absolwentów (spadek o 24% w skali roku), a w Warszawie 0,5 tys. (spadek o 40%).

Spośród 281 tys. osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w województwie mazowieckim 51% podjęło pracę (w Warszawie odpowiednio 54 tys. i 51%). Niestety wysoki odsetek wyrejestrowanych stanowiły osoby, które nie potwierdziły gotowości do pracy - w województwie mazowieckim 22%, w Warszawie ponad 31%.

Na walkę z bezrobociem znaczące sumy wykłada Fundusz Pracy. Kwota wydatków Funduszu w województwie mazowieckim wyniosła blisko 854 mln zł, zaś w Warszawie ponad 97 mln zł. W skali województwa najwięcej przeznaczono na promocję zatrudnienia (59%), natomiast w Warszawie na zasiłki dla bezrobotnych (62%). 

Pliki do pobrania

Do góry