Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

11 kwietnia – Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
08.04.2016

W województwie mazowieckim na koniec 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 216,5 tys. (w Warszawie - 39,7 tys.).

W 2015 r. na Mazowszu kwota wydatków Funduszu Pracy wyniosła 870,0 mln ( w Warszawie 107,5 mln). Ponad połowę tej sumy (54,7%) przeznaczono na rzecz promocji i zatrudnienia, a więc m.in. na staże, dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Na zasiłki dla bezrobotnych przeznaczono 28% wydatków Funduszu Pracy. Dla porównania w Warszawie na zasiłki dla bezrobotnych przeznaczono 67,7% wydatków Funduszu Pracy.

W ubiegłym roku w województwie mazowieckim z ewidencji bezrobotnych wyłączono 309,1 tys. osób (w Warszawie 60,4 tys.). Główną przyczyną wykreślenia z ewidencji było podjęcie pracy oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy.

Przeciętny bezrobotny Mazowszanin jest mężczyzną w wieku 25-34 lata z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Bez pracy pozostaje on dłużej niż 24 miesiące, a jego staż pracy wynosi od 1 do 5 lat. Nieco inaczej przedstawia się portret bezrobotnego w stolicy. Przeciętny bezrobotny Warszawiak jest mężczyzną w wieku 35-44 lat z wykształceniem wyższym, pozostającym bez pracy dłużej niż 24 miesiące, a jego staż pracy wynosi do 1 roku.

Pliki do pobrania

Do góry