Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

11 kwietnia – Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.04.2018

Wśród bezrobotnych w Warszawie i w województwie mazowieckim kobiet jest nieco więcej niż mężczyzn. Wciąż wysoki pozostaje odsetek osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych z powodu braku gotowości do pracy.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie mazowieckim wyniosła na koniec grudnia 2017 r. ponad 154 tys., z czego 51% to kobiety (w Warszawie bezrobotnych było 26 tys., wśród nich ponad 50% to panie). Jak wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2017 r., wskaźnik zatrudnienia był wyraźnie wyższy dla mężczyzn niż dla kobiet (65% wobec 50%), zaś stopa bezrobocia wyższa dla kobiet niż dla mężczyzn (4,1% wobec 3,7%).

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności z IV kwartału 2017 r. pokazało również, że wśród ogółu ludności województwa mazowieckiego w wieku 15 lat i więcej pracujący stanowili 57%, bezrobotni 2%, natomiast bierni zawodowo 40%. Aktywnych zawodowo było 68% mężczyzn i 52% kobiet.

Najczęstszą przyczyną bierności zawodowej było pobieranie emerytury. Z tego powodu pracy nie podejmowało 51% mężczyzn i 58% kobiet biernych zawodowo. Kolejnymi czynnikami hamującymi aktywność na rynku pracy były: nauka i uzupełnianie kwalifikacji (1/4 mężczyzn i 15% kobiet biernych zawodowo) oraz choroba lub niesprawność (mężczyźni - 17%, kobiety - 9%).

Z ewidencji bezrobotnych w województwie mazowieckim wyrejestrowano w 2017 roku ponad 260 tys. osób, zaś w Warszawie 48 tys. W połowie przypadków utrata statusu bezrobotnego była spowodowana podjęciem pracy. Znaczny odsetek stanowiły również osoby, które nie potwierdziły gotowości do pracy: w województwie mazowieckim 22% osób wykreślonych z rejestrów urzędów pracy, natomiast w Warszawie 30%.

Do góry