Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-FA.2720.11.2017
Ogłoszenie. Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2017 - 2018" 20.04.2017 04.05.2017
Załącznik 3 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 20.04.2017
Załącznik 4 - Formularz oferty 20.04.2017
Załącznik 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 20.04.2017
Załącznik 6 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 20.04.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 26.04.2017
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 27.04.2017
Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zmieniony w dniu 27.04.2017 r.) 27.04.2017
Załącznik 4 - Formularz oferty (docx) (zmieniony w dniu 27.04.2017 r.) 27.04.2017
Załącznik 4 - Formularz oferty (pdf) (zmieniony w dniu 27.04.2017 r.) 27.04.2017
Informacja z otwarcia ofert 04.05.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.05.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 24.05.2017
WAW-FA.2720.5.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi. Ochrona osób i mienia w Urzędzie Statystycznym w Warszawie w latach 2017-2019 11.04.2017 28.04.2017
Ogłoszenie z załącznikami 11.04.2017
Załącznik 2.1 - Formularz oferty 11.04.2017
Załącznik 3.1 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 11.04.2017
Załącznik 3.2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 11.04.2017
Załącznik 3.3 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 11.04.2017
Załącznik 3.4 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 11.04.2017
Załącznik 3.5 - Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 11.04.2017
Załącznik 3.6 - Wykaz usług 11.04.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 13.04.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 18.04.2017
Załącznik 2.1 - Formularz oferty (zmieniony w dniu 2017.04.18) 18.04.2017
Wzór umowy (zmieniony w dniu 2017.04.18) 18.04.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 19.04.2017
Wzór umowy (zmieniony w dniu 2017.04.19) 19.04.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 21.04.2017
Załącznik do odpowiedzi na pytania wykonawcy - protokół 21.04.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 24.04.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 25.04.2017
Informacja z otwarcia ofert 28.04.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.05.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.06.2017
WAW-FA.2720.4.2017
Zapytanie ofertowe. Usługa szkolenia okresowego z dziedziny BHP i kursów udzielania pierwszej pomocy w latach 2017-2018 17.03.2017 31.03.2017
Dodatek nr 1 Formularz oferty (docx) 17.03.2017
Dodatek nr 1 Formularz oferty (pdf) 17.03.2017
Dodatek nr 2 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (docx) 17.03.2017
Dodatek nr 2 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (pdf) 17.03.2017
Dodatek nr 3 Wzór umowy 17.03.2017
Dodatek nr 4 Opis przedmiotu zamówienia 17.03.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 24.03.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 27.03.2017
Informacja z otwarcia ofert 31.03.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.04.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 14.04.2017
WAW-FA.2720.8.2017
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów na potrzeby badania EU-SILC oraz artykułów informacyjnych i promocyjnych 14.03.2017 17.03.2017
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 14.03.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 14.03.2017
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 14.03.2017
Informacja z otwarcia ofert 17.03.2017
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (docx) 17.03.2017
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (pdf) 17.03.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1 24.03.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Część 2 24.03.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24.03.2017
WAW-FA.271.2.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy. Dostawa artykułów na potrzeby badania Budżety Gospodarstw Domowych 03.03.2017 13.03.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.03.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 08.03.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 10.03.2017
Informacja z otwarcia ofert 13.03.2017
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (docx) 13.03.2017
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (pdf) 13.03.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.03.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23.03.2017
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    20
Do góry