Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-FA.2720.4.2017
Zapytanie ofertowe. Usługa szkolenia okresowego z dziedziny BHP i kursów udzielania pierwszej pomocy w latach 2017-2018 17.03.2017 31.03.2017
Dodatek nr 1 Formularz oferty (docx) 17.03.2017
Dodatek nr 1 Formularz oferty (pdf) 17.03.2017
Dodatek nr 2 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (docx) 17.03.2017
Dodatek nr 2 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (pdf) 17.03.2017
Dodatek nr 3 Wzór umowy 17.03.2017
Dodatek nr 4 Opis przedmiotu zamówienia 17.03.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 24.03.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 27.03.2017
Informacja z otwarcia ofert 31.03.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.04.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 14.04.2017
WAW-FA.2720.8.2017
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów na potrzeby badania EU-SILC oraz artykułów informacyjnych i promocyjnych 14.03.2017 17.03.2017
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 14.03.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 14.03.2017
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 14.03.2017
Informacja z otwarcia ofert 17.03.2017
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (docx) 17.03.2017
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (pdf) 17.03.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1 24.03.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Część 2 24.03.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24.03.2017
WAW-FA.271.2.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy. Dostawa artykułów na potrzeby badania Budżety Gospodarstw Domowych 03.03.2017 13.03.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.03.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 08.03.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 10.03.2017
Informacja z otwarcia ofert 13.03.2017
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (docx) 13.03.2017
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (pdf) 13.03.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.03.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23.03.2017
WAW-FA.271.1.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy. Dostawa artykułów na potrzeby badania Budżety Gospodarstw Domowych i badania EU-SILC 21.02.2017 02.03.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.02.2017
Informacja z otwarcia ofert 02.03.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 02.03.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2 02.03.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24.03.2017
WAW-FA.211.1.2017
Zaproszenie do negocjacji w sprawie prowadzenia bufetu w Urzędzie Statystycznym w Warszawie 16.02.2017 24.02.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.03.2017
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    19
Do góry