Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-FA.2720.21.2017
Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na IV i V piętrze budynku LIPSK w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie. 31.08.2017 12.09.2017
Formularz oferty 31.08.2017
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 31.08.2017
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 31.08.2017
Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 31.08.2017
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 31.08.2017
Wykaz usług 31.08.2017
Informacja z otwarcia ofert 12.09.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.10.2017
WAW-FA.2720.20.2017
Ogłoszenie o postępowaniu na usługę szkolenia pt.: "Doskonalenie umiejętności interpersonalnych ankieterów – skuteczna komunikacja, techniki wywierania wpływu i perswazji oraz efektywność zawodowa" 01.08.2017 10.08.2017
Formularz oferty (pdf) 01.08.2017
Formularz oferty (docx) 01.08.2017
Wzór umowy 01.08.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 07.08.2017
Informacja z otwarcia ofert 10.08.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.08.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.09.2017
WAW-FA.2720.18.2017
Ogłoszenie o postępowaniu na Dostawę wody dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie od 1.08.2017 do 31.08.2018 roku 12.07.2017 24.07.2017
Wzór umowy 12.07.2017
Załącznik nr 1 do umowy 12.07.2017
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 19.07.2017
Informacja z otwarcia ofert 24.07.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.07.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01.08.2017
WAW-FA.211.2.2017
Ogłoszenie o postępowaniu na wydzierżawienie miejsca na postawienie automatu vendingowego w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie 30.06.2017 10.07.2017
Wzór umowy 30.06.2017
Informacja z otwarcia ofert 10.07.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.07.2017
WAW-FA.2720.15.2017
Ogłoszenie o postępowaniu na usługę społeczną i inną szczególną usługę dotyczącą postępowania na: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2017-2021” 19.06.2017 22.06.2017
Załącznik 2.1 Formularz oferty wraz z dodatkiem cenowym 19.06.2017
Załącznik 3.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 19.06.2017
Załącznik 3.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 19.06.2017
Załącznik 3.3 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 19.06.2017
Załącznik 3.4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 19.06.2017
Załącznik 3.5 Wykaz usług 19.06.2017
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 21.06.2017
Informacja z otwarcia ofert 22.06.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.06.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 03.07.2017
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    19
Do góry