Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-FA.211.2.2017
Ogłoszenie o postępowaniu na wydzierżawienie miejsca na postawienie automatu vendingowego w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie 30.06.2017 10.07.2017
Wzór umowy 30.06.2017
Informacja z otwarcia ofert 10.07.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.07.2017
WAW-FA.2720.15.2017
Ogłoszenie o postępowaniu na usługę społeczną i inną szczególną usługę dotyczącą postępowania na: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2017-2021” 19.06.2017 22.06.2017
Załącznik 2.1 Formularz oferty wraz z dodatkiem cenowym 19.06.2017
Załącznik 3.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 19.06.2017
Załącznik 3.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 19.06.2017
Załącznik 3.3 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 19.06.2017
Załącznik 3.4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 19.06.2017
Załącznik 3.5 Wykaz usług 19.06.2017
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 21.06.2017
Informacja z otwarcia ofert 22.06.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.06.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 03.07.2017
WAW-FA.271.3.2017
Wykonywanie usług porządkowych w latach 2017–2019 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz w Oddziale w Płocku 02.06.2017 14.06.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.06.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 09.06.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.06.2017
Informacja z otwarcia ofert 14.06.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1 23.06.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 23.06.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.07.2017
WAW-FA.2720.11.2017
Ogłoszenie. Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2017 - 2018" 20.04.2017 04.05.2017
Załącznik 3 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 20.04.2017
Załącznik 4 - Formularz oferty 20.04.2017
Załącznik 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 20.04.2017
Załącznik 6 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 20.04.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 26.04.2017
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 27.04.2017
Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zmieniony w dniu 27.04.2017 r.) 27.04.2017
Załącznik 4 - Formularz oferty (docx) (zmieniony w dniu 27.04.2017 r.) 27.04.2017
Załącznik 4 - Formularz oferty (pdf) (zmieniony w dniu 27.04.2017 r.) 27.04.2017
Informacja z otwarcia ofert 04.05.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.05.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 24.05.2017
WAW-FA.2720.5.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi. Ochrona osób i mienia w Urzędzie Statystycznym w Warszawie w latach 2017-2019 11.04.2017 28.04.2017
Ogłoszenie z załącznikami 11.04.2017
Załącznik 2.1 - Formularz oferty 11.04.2017
Załącznik 3.1 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 11.04.2017
Załącznik 3.2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 11.04.2017
Załącznik 3.3 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 11.04.2017
Załącznik 3.4 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 11.04.2017
Załącznik 3.5 - Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 11.04.2017
Załącznik 3.6 - Wykaz usług 11.04.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 13.04.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 18.04.2017
Załącznik 2.1 - Formularz oferty (zmieniony w dniu 2017.04.18) 18.04.2017
Wzór umowy (zmieniony w dniu 2017.04.18) 18.04.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 19.04.2017
Wzór umowy (zmieniony w dniu 2017.04.19) 19.04.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 21.04.2017
Załącznik do odpowiedzi na pytania wykonawcy - protokół 21.04.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 24.04.2017
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 25.04.2017
Informacja z otwarcia ofert 28.04.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.05.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.06.2017
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    19
Do góry