Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-FA.2720.30.2017
Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w budynku przy ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie – etap I 16.11.2017 22.11.2017
Formularz oferty 16.11.2017
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 20.11.2017
Informacja z otwarcia ofert 22.11.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.11.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.12.2017
WAW-FA.2720.27.2017
Ogłoszenie. Wykonanie projektu, rozbudowa instalacji hydrantowej i wydzielenie odrębnych stref pożarowych w budynkach przy ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie 14.11.2017 21.11.2017
Formularz oferty 14.11.2017
Informacja z otwarcia ofert 21.11.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.11.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.12.2017
WAW-FA.2720.19.2017
Remont chodników wokół siedziby Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie 02.11.2017 09.11.2017
Formularz oferty 02.11.2017
Informacja z otwarcia ofert 09.11.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.11.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane 24.11.2017
WAW-FA.2720.19.2017
Remont pokrycia dachów nad łącznikiem i pawilonem wejściowym w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie 29.09.2017 11.10.2017
Formularz oferty 29.09.2017
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 29.09.2017
Oświadczenie o spełnianiu warunków 29.09.2017
Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 29.09.2017
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 29.09.2017
Wykaz usług 29.09.2017
Informacja z otwarcia ofert 11.10.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.11.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane 07.11.2017
WAW-FA.2720.21.2017
Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na IV i V piętrze budynku LIPSK w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie. 31.08.2017 12.09.2017
Formularz oferty 31.08.2017
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 31.08.2017
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 31.08.2017
Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 31.08.2017
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 31.08.2017
Wykaz usług 31.08.2017
Informacja z otwarcia ofert 12.09.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.10.2017
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    20
Do góry