Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-FA.2720.18.2018
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wody dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie od 1.09.2018 do 30.09.2019 roku 03.08.2018 10.08.2018
Wzór umowy 03.08.2018
Załącznik nr 1 do umowy 03.08.2018
Formularz oferty (doc) 03.08.2018
Formularz oferty (pdf) 03.08.2018
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 06.08.2018
Informacja z otwarcia ofert 10.08.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.08.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 31.08.2018
WAW-FA.2720.17.2018
Zaproszenie do składania ofert na usługę szkolenia pt.: „Efektywna obsługa klienta z uwzględnieniem sytuacji trudnych i konfliktowych” dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie 02.08.2018 09.08.2018
Wzór umowy 02.08.2018
Załącznik do umowy - RODO 02.08.2018
Formularz oferty (doc) 02.08.2018
Formularz oferty (pdf) 02.08.2018
Załącznik do formularza oferty - wykaz wykonanych szkoleń (doc) 02.08.2018
Załącznik do formularza oferty - wykaz wykonanych szkoleń (pdf) 02.08.2018
Informacja z otwarcia ofert 09.08.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.08.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.09.2018
WAW-FA.2720.11.2018
Zaproszenie do składania ofert na Remont dachów na budynku gospodarczym i garażu Urzędu Statystycznego w Warszawie w Oddziale w Ciechanowie 24.07.2018 08.08.2018
Opis przedmiotu zamówienia 24.07.2018
Opis przedmiotu zamówienia - dodatek 24.07.2018
Wzór umowy 24.07.2018
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (doc) 24.07.2018
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (pdf) 24.07.2018
Formularz oferty (doc) 24.07.2018
Formularz oferty (pdf) 24.07.2018
Wykaz robót (doc) 24.07.2018
Wykaz robót (pdf) 24.07.2018
Oświadczenie o spełnianiu warunków (doc) 24.07.2018
Oświadczenie o spełnianiu warunków (pdf) 24.07.2018
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (doc) 24.07.2018
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (pdf) 24.07.2018
Informacja z otwarcia ofert 08.08.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.08.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.09.2018
WAW-FA.2720.9.2018
Zaproszenie do składania ofert na dostawę tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2018-2019 27.04.2018 15.05.2018
Załącznik 3 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 27.04.2018
Załącznik 4 - Formularz oferty 27.04.2018
Załącznik 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 27.04.2018
Załącznik 6 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu 27.04.2018
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 08.05.2018
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 09.05.2018
Załącznik nr 1 - zmieniony w dniu 9.05.2018 r. 09.05.2018
Załącznik nr 4 (docx) - zmieniony w dniu 9.05.2018 r. 09.05.2018
Załącznik nr 4 (pdf) - zmieniony w dniu 9.05.2018 r. 09.05.2018
Informacja z otwarcia ofert 15.05.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.05.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24.05.2018
WAW-FA.2720.8.2018
Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę ręcznie robionego mydła glicerynowego na potrzeby badania BGD w 2018 roku” 12.03.2018 14.03.2018
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    19
Do góry