Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-WA.2720.13.2019
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2019 – 2022 11.04.2019 18.04.2019
Formularz oferty 11.04.2019
Oświadczenie o spełnianiu warunków 11.04.2019
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 11.04.2019
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 11.04.2019
Informacja z otwarcia ofert 18.04.2019
Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert 19.04.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.05.2019
WAW-WA.2720.12.2019
Zaproszenie do składania ofert na dostawę 5400 sztuk naturalnego mydła, wytwarzanego na bazie surowców roślinnych, na potrzeby badania BGD w 2019 roku. 22.03.2019 29.03.2019
Formularz oferty 22.03.2019
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 22.03.2019
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 22.03.2019
Informacja z otwarcia ofert 29.03.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.04.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.04.2019
WAW-FA.2720.11.2019
Zaproszenie do składania ofert na sukcesywne dostawy wody dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. 05.03.2019 15.03.2019
Wzór umowy 05.03.2019
Formularz oferty 05.03.2019
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 08.03.2019
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 11.03.2019
Informacja z otwarcia ofert 15.03.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.03.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.03.2019
WAW-FA.2720.8.2019
Zaproszenie do składania ofert na sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru w okresie od 03.2019 do 08.2020 roku 01.03.2019 08.03.2019
Wzór umowy 01.03.2019
Formularz oferty 01.03.2019
Wykaz asortymentu 01.03.2019
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 01.03.2019
Wykaz dostaw 01.03.2019
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 01.03.2019
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 01.03.2019
Informacja z otwarcia ofert 08.03.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.03.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.03.2019
WAW-FA.271.1.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy. "Dostawa 5400 sztuk koców z mikrofibry i 5400 sztuk toreb z surówki bawełnianej na potrzeby badania BGD oraz 1900 sztuk toreb z surówki bawełnianej i 1900 opakowań herbat na potrzeby badania EU SILC" 27.02.2019 12.03.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.02.2019
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 04.03.2019
Odpowiedź na pytania Wykonawców 06.03.2019
Informacja z otwarcia ofert 12.03.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.03.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.03.2019
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    22
Do góry