Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-WA.2720.31.2019
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. 29.08.2019 06.09.2019
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 03.09.2019
Informacja z otwarcia ofert 06.09.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.09.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.09.2019
WAW-WA.2720.40.2019
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na dostawę wody dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2020 roku 29.08.2019 09.09.2019
Wzór umowy 29.08.2019
Załącznik nr 1 do umowy 29.08.2019
Załącznik nr 2 do umowy - formularz oferty 29.08.2019
Informacja z otwarcia ofert 09.09.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.09.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.09.2019
WAW-WA.2720.37.2019
Ogłoszenie dot. zaproszenia do składania ofert na dostawę aluminiowych zestawów piśmiennych - długopis/ołówek mechaniczny w etui z nadrukiem 29.08.2019 06.09.2019
Wzór umowy 29.08.2019
Formularz oferty 29.08.2019
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 29.08.2019
Wykaz dostaw 29.08.2019
Oświadczenie o spełnianiu warunków 29.08.2019
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 29.08.2019
Informacja z otwarcia ofert 06.09.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (anulowane) 09.09.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.09.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.09.2019
WAW-WA.2720.38.2019
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia e-learningowego pt.: „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” 30.07.2019 20.08.2019
Wzór umowy 30.07.2019
Formularz oferty 30.07.2019
Wykaz przeprowadzonych szkoleń 30.07.2019
Arkusz indywidualnej oceny szkolenia (AIOS) 30.07.2019
Informacja z otwarcia ofert 20.08.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 17.09.2019
WAW-WA.2720.38.2019
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń pt.: „Doskonalenie umiejętności interpersonalnych ankieterów – skuteczna komunikacja, techniki wywierania wpływu i perswazji, radzenie sobie ze stresem" oraz „Efektywna obsługa klienta z uwzględnieniem sytuacji trudnych i konfliktowych” 26.07.2019 09.08.2019
Wzór umowy 26.07.2019
Formularz oferty 26.07.2019
Wykaz przeprowadzonych szkoleń 26.07.2019
Arkusz indywidualnej oceny szkolenia (AIOS) 26.07.2019
Odpowiedź na pytania wykonawcy 31.07.2019
Odpowiedź na pytania wykonawcy 01.08.2019
Odpowiedź na pytania wykonawcy 3 i 4 06.08.2019
Informacja z otwarcia ofert 09.08.2019
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 02.09.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 13.09.2019
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    22
Do góry