Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-FA.2720.27.2015
Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe. Dostawa materiałów czystościowych i BHP oraz materiałów gospodarczych dla potrzeb Urzędu Statystycznego 18.02.2015 27.02.2015
Opis przedmiotu zamówienia 18.02.2015
Oświadczenie o spełnianiu warunków (doc) 18.02.2015
Oświadczenie o spełnianiu warunków (pdf) 18.02.2015
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (doc) 18.02.2015
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (pdf) 18.02.2015
Formularz ofertowy (doc) 18.02.2015
Formularz ofertowy (pdf) 18.02.2015
Wzór umowy 18.02.2015
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 24.02.2015
Opis przedmiotu zamówienia (korekta w dn. 23.02.2015) 24.02.2015
Formularz ofertowy (korekta w dn. 23.02.2015) (pdf) 24.02.2015
Formularz ofertowy (korekta w dn. 23.02.2015) (doc) 24.02.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.03.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 18.03.2015
WAW-FA.2720.7.2015
Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe. Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek do Urzędu Statystycznego w Warszawie 04.02.2015 13.02.2015
Opis przedmiotu zamówienia 04.02.2015
Oświadczenie o spełnianiu warunków (pdf) 04.02.2015
Oświadczenie o spełnianiu warunków (doc) 04.02.2015
Oświadczenie o wykluczeniu (pdf) 04.02.2015
Oświadczenie o wykluczeniu (doc) 04.02.2015
Formularz ofertowy (pdf) 04.02.2015
Formularz ofertowy (doc) 04.02.2015
Wzór umowy 04.02.2015
Opis przedmiotu zamówienia (korekta w dn. 11.02.2015) 11.02.2015
Formularz ofertowy (korekta w dn. 11.02.2015) (pdf) 11.02.2015
Formularz ofertowy (korekta w dn. 11.02.2015) (doc) 11.02.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy cz. 1 11.02.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy cz. 2 11.02.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.02.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 23.02.2015
WAW-FA.2720.21.2015
Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe. Wykonywanie usług porządkowych w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie 30.01.2015 10.02.2015
Program funkcjonalny 30.01.2015
Spełnianie warunków udziału (doc) 30.01.2015
Spełnianie warunków udziału (pdf) 30.01.2015
Wykaz usług (doc) 30.01.2015
Wykaz usług (pdf) 30.01.2015
Wykaz osób (doc) 30.01.2015
Wykaz osób (pdf) 30.01.2015
Oświadczenie o wykluczeniu (doc) 30.01.2015
Oświadczenie o wykluczeniu (pdf) 30.01.2015
Oświadczenie grupa kapitałowa (doc) 30.01.2015
Oświadczenie grupa kapitałowa (pdf) 30.01.2015
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (doc) 30.01.2015
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (pdf) 30.01.2015
Formularz ofertowy (doc) 30.01.2015
Formularz ofertowy (pdf) 30.01.2015
Wzór umowy 30.01.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 05.02.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.02.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19.02.2015
FA-173-2/2014
Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe 03.12.2014
Formularz ofertowy (FO) (wzór) 03.12.2014
Oświadczenie - wykaz obiektów 03.12.2014
Odpowiedź na pytania Wykonawców 05.12.2014
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 08.12.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.12.2014
FA-2900-7/2014
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Modernizacja sieci LAN wraz z robotami wykończeniowymi pomieszczeń na IV i V piętrze budynku biurowego na ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie 23.10.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.10.2014
Program funkcjonalno-użytkowy (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - do edycji (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór wykazu robót budowlanych (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór wykazu robót budowlanych - do edycji (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór wykazu osób (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór wykazu osób - do edycji (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia - do edycji (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej lub lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej lub lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - do edycji (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów wykonawcy przez inne podmioty - opcjonalnie (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów wykonawcy przez inne podmioty - opcjonalnie - do edycji (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór formularza oferty (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór formularza oferty - do edycji (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór umowy część A (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Wzór umowy część B (zmieniony dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.10.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zmieniona dn. 31.10.2014) 31.10.2014
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 04.11.2014
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 06.11.2014
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.11.2014
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 10.11.2014
Zawiadomienie o wyborze oferty na część A przetargu 13.11.2014
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu w części B 13.11.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane 25.11.2014
1    11  12  13  14  15  16  17  18  19    19
Do góry