Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

F-01/I-01 za III kwartał 2021 roku – w Portalu Sprawozdawczym od 6 października 2021 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.09.2021

Od dnia 6 października 2021 roku Główny Urząd Statystyczny rozpoczyna kolejną edycję badania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe na formularzu F-01/I-01.

W badaniu uczestniczą przedsiębiorstwa niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, prowadzące księgi rachunkowe.

Badanie dostarcza informacji o osiąganych wynikach finansowych, strukturze przychodów i kosztów oraz o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw, a także o wartościach nakładów na środki trwałe oraz wartościach niematerialnych i prawnych w/w podmiotów. Stanowi również cenną informację przy ocenie potencjalnej zdolności kredytowej przedsiębiorstw dokonywanej na podstawie analizy wyników ekonomicznych sektora przedsiębiorstw. Celem pośrednim badania jest kwartalna ocena aktywności gospodarczej tego sektora, ze szczególnym uwzględnieniem tych czynników, które mają wpływ na popyt, pieniądz
i zjawiska inflacyjne. Wyniki badania wykorzystywane są na potrzeby organów rządowych, samorządowych oraz innych instytucji. Stanowią także cenną informację dla samych przedsiębiorców, pozwalając m. in. uzyskać punkt odniesienia dla oceny wyników finansowych uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo.

Zapewnienie wysokiej jakości informacji wynikowych jest możliwe dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców przekazujących dane statystyczne. Serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy w dotychczasowych edycjach badania poświęcili swój czas na wypełnienie sprawozdań. Zachęcamy również do zapoznania się z efektem naszej wspólnej pracy – opracowaniami GUS: Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2020, „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku”, „Biuletyn Statystyczny Nr 7/2021”. Informacje zgromadzone w badaniu dostępne są również w Dziedzinowej Bazie Wiedzy „Przedsiębiorstwa Niefinansowe” oraz Banku Danych Lokalnych.

Podmioty, które otrzymały powiadomienie o udziale w badaniu za III kwartał 2021 roku, prosimy o przekazanie danych poprzez Portal Sprawozdawczy GUS.
Formularz elektroniczny będzie dla Państwa dostępny
w dniach: 6-20 października 2021 r.

Pomoc merytoryczną w wypełnieniu sprawozdania można uzyskać w witrynie internetowej Ośrodka Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych. Zachęcamy do korzystania z udostępnionych tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), a w przypadku, jeśli nie wyjaśnią one wszystkich Państwa wątpliwości – do kontaktu z pracownikami naszego Urzędu, których dane dostępne są w Wyszukiwarce kontaktów. Ze względu na znaczną liczbę podmiotów korzystających z naszych linii telefonicznych, szczególnie polecamy Państwa uwadze możliwość kontaktu z pracownikami Urzędu za pośrednictwem wewnętrznej poczty Portalu Sprawozdawczego lub dostępnych w Wyszukiwarce adresów e-mail.

Do góry