Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-FA.271.2.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Warszawie 09.06.2015 19.06.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.06.2015
Dodatek nr 1 Formularz Oferty 09.06.2015
Dodatek nr 1a. Formularz cenowy 09.06.2015
Dodatek nr 2. Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia 09.06.2015
Dodatek nr 3. Wzór formularza dotyczący przynależności do grupy kapitałowej 09.06.2015
Dodatek nr 4. Wzór umowy 09.06.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 12.06.2015
Formularz cenowy po korekcie z dnia 11 czerwca 2015 r. (docx) 12.06.2015
Formularz cenowy po korekcie z dnia 11 czerwca 2015 r. (pdf) 12.06.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.06.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 16.06.2015
Formularz ofertowy po korekcie z dnia 15 czerwca 2015 r. (docx) 16.06.2015
Formularz ofertowy po korekcie z dnia 15 czerwca 2015 r. (pdf) 16.06.2015
Wzór umowy po korekcie z dnia 15 czerwca 2015 r. (pdf) 16.06.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.06.2015
Komunikat o unieważnieniu postępowania 23.06.2015
WAW-FA.2720.54.2015
Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe. Dostawa składanych cedzaków silikonowych do Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na upominki dla respondentów biorących udział w badaniu "Budżety gospodarstw domowych" 15.05.2015 21.05.2015
Dodatek nr 1. Formularz ofertowy (docx) 15.05.2015
Dodatek nr 1. Formularz ofertowy (pdf) 15.05.2015
Dodatek nr 2. Wzór umowy 15.05.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.05.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 01.06.2015
WAW-FA.2720.54.2015
Zapytanie ofertowe na dostawę 4450 sztuk fabrycznie nowych patelni do Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na upominki dla respondentów biorących udział w badaniu „Budżety gospodarstw domowych” 06.05.2015 13.05.2015
Dodatek nr 1 Formularz Ofertowy (doc) 06.05.2015
Dodatek nr 1 Formularz Ofertowy (pdf) 06.05.2015
Dodatek nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc) 06.05.2015
Dodatek nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pdf) 06.05.2015
Dodatek nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (doc) 06.05.2015
Dodatek nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (pdf) 06.05.2015
Dodatek nr 4 Wzór umowy (pdf) 06.05.2015
Komunikat do Wykonawców 07.05.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.05.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 05.06.2015
WAW-FA.2720.38.2015
Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe. Dostawa kawy i herbaty do Urzędu Statystycznego w Warszawie 11.03.2015 19.03.2015
Formularz ofertowy (doc) 11.03.2015
Formularz ofertowy (pdf) 11.03.2015
Oświadczenie o spełnianiu warunków (doc) 11.03.2015
Oświadczenie o spełnianiu warunków (pdf) 11.03.2015
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (doc) 11.03.2015
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (pdf) 11.03.2015
Wzór umowy 11.03.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawców 17.03.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.03.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 27.03.2015
WAW-FA.2720.31.2015
Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe. Dostawa artykułów biurowych i papieru do Urzędu Statystycznego w Warszawie 06.03.2015 17.03.2015
Formularz ofertowy (doc) 06.03.2015
Formularz ofertowy (pdf) 06.03.2015
Oświadczenie o spełnianiu warunków (doc) 06.03.2015
Oświadczenie o spełnianiu warunków (pdf) 06.03.2015
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (doc) 06.03.2015
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (pdf) 06.03.2015
Wzór umowy 06.03.2015
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 13.03.2015
Formularz ofertowy po korekcie z dnia 13 marca 2015 r. (doc) 13.03.2015
Formularz ofertowy po korekcie z dnia 13 marca 2015 r. (pdf) 13.03.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.03.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 27.03.2015
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    12
Do góry