Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-FA.2720.37.2016
Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe. Wykonywanie usług porządkowych w Urzędzie Statystycznym w Warszawie w Oddziale w Płocku 12.07.2016 20.07.2016
Dodatek Nr 1 - Program funkcjonalny 13.07.2016
Dodatek Nr 2 - Formularz oferty (docx) 13.07.2016
Dodatek Nr 2 - Formularz oferty (pdf) 13.07.2016
Dodatek Nr 3 - Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia (docx) 13.07.2016
Dodatek Nr 3 - Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia (pdf) 13.07.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób (docx) 13.07.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób (pdf) 13.07.2016
Dodatek Nr 5 - Wzór formularza dotyczący przynależności do grupy kapitałowej (docx) 13.07.2016
Dodatek Nr 5 - Wzór formularza dotyczący przynależności do grupy kapitałowej (pdf) 13.07.2016
Dodatek nr 6 Wzór umowy 13.07.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.07.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 28.07.2016
WAW-FA.271.1.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Wykonywanie usług porządkowych oraz ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz usług porządkowych w Oddziale w Płocku 14.06.2016 22.06.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 14.06.2016
Dodatek nr 1 Program funkcjonalny 14.06.2016
Załącznik do Dodatku nr 1 14.06.2016
Dodatek nr 2 Formularz oferty (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 2 Formularz oferty (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 3 Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia - Część A (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 3 Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia - Część A (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 3 Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia - Część B (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 3 Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia - Część B (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 3 Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia - Część C (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 3 Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia - Część C (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób - Część A (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób - Część A (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób - Część B (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób - Część B (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób - Część C (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób - Część C (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 5 Wzór formularza dotyczący przynależności do grupy kapitałowej (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 5 Wzór formularza dotyczący przynależności do grupy kapitałowej (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 6 Wzór umowy - Część A 14.06.2016
Dodatek nr 6 Wzór umowy - Część B 14.06.2016
Dodatek nr 6 Wzór umowy - Część C 14.06.2016
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 17.06.2016
Umowa WAW-FA.271.1.2016 (Część C) - wzór zmieniony 17 czerwca 2016 r. 17.06.2016
Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 17.06.2016
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 20.06.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część A 24.06.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część B 24.06.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część C 24.06.2016
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 08.07.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 27.07.2016
WAW-FA.271.3.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. Dostawa artykułów na potrzeby badania Budżety Gospodarstw Domowych 18.05.2016 03.06.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 18.05.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.06.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 07.06.2016
WAW-FA.271.2.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej dla Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2016 – 2020 18.05.2016 24.06.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 18.05.2016
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 24.05.2016
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 31.05.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Termin składania ofert został zmieniony z dnia 14.06.2016 r. do godz. 10:00 na dzień 24.06.2016 r. do godz. 10:00 03.06.2016
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 03.06.2016
Dodatek nr 1 Formularz Oferty (docx) - zmieniony 03.06.2016 r. 03.06.2016
Dodatek nr 1 Formularz Oferty (pdf) - zmieniony 03.06.2016 r. 03.06.2016
Dodatek nr 4 Wzór umowy - zmieniony 03.06.2016 r. 03.06.2016
Dodatek nr 5 Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 03.06.2016 r. 03.06.2016
Załącznik do Dodatku Nr 5 - zmieniony 03.06.2016 r. 03.06.2016
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 20.06.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.07.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11.08.2016
WAW-FA.2720.28.2016
Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe. Dostawa akcesoriów komputerowych i materiałów gospodarczych w 2016 r. 22.04.2016 04.05.2016
Dodatek nr 1 Formularz Oferty (docx) 22.04.2016
Dodatek nr 1 Formularz Oferty (pdf) 22.04.2016
Dodatek nr 2 Wzór umowy 22.04.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert 05.05.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 10.05.2016
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    16
Do góry