Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-FA.2720.44.2016
Ogłoszenie. Remont pomieszczeń w budynku biurowym typu LIPSK przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie 22.08.2016 09.09.2016
Dodatek nr 1 Formularz Oferty (docx) 22.08.2016
Dodatek nr 1 Formularz Oferty (pdf) 22.08.2016
Dodatek nr 2a Wykaz wiedzy i doświadczenia (docx) 22.08.2016
Dodatek nr 2a Wykaz wiedzy i doświadczenia (pdf) 22.08.2016
Dodatek nr 2b Formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (docx) 22.08.2016
Dodatek nr 2b Formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (pdf) 22.08.2016
Dodatek nr 3 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (docx) 22.08.2016
Dodatek nr 3 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (pdf) 22.08.2016
Dodatek nr 4 Wzór umowy 22.08.2016
Dodatek nr 5 Program funkcjonalno-użytkowy 22.08.2016
Dokumentacja architektoniczno-budowlana 22.08.2016
Dokumentacja architektoniczno-budowlana I piętro 22.08.2016
Dokumentacja architektoniczno-budowlana II piętro 22.08.2016
Dokumentacja architektoniczno-budowlana III piętro 22.08.2016
Dokumentacja architektoniczno-budowlana IV piętro 22.08.2016
Dokumentacja architektoniczno-budowlana V piętro 22.08.2016
Dokumentacja architektoniczno-budowlana parter 22.08.2016
Dokumentacja architektoniczno-budowlana przekrój 22.08.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.09.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2016
WAW-FA.2720.38.2016
Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe. Dostawa artykułów biurowych i papieru do Urzędu w latach 2016-2018 26.07.2016 03.08.2016
Dodatek nr 1 Formularz Oferty (docx) 26.07.2016
Dodatek nr 1 Formularz Oferty (pdf) 26.07.2016
Dodatek nr 1a Załącznik do Formularza oferty (pdf) 26.07.2016
Dodatek nr 1a Załącznik do Formularza oferty (xslx) 26.07.2016
Dodatek nr 2 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (docx) 26.07.2016
Dodatek nr 2 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (pdf) 26.07.2016
Dodatek nr 3 Wzór umowy 26.07.2016
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 01.08.2016
Dodatek nr 1a Załącznik do formularza oferty po korekcie z dnia 1 sierpnia 2016 r. (pdf) 01.08.2016
Dodatek nr 1a Załącznik do formularza oferty po korekcie z dnia 1 sierpnia 2016 r. (xlsx) 01.08.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.08.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 22.08.2016
WAW-FA.271.4.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Remont pomieszczeń i rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku biurowym typu LIPSK przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie 22.07.2016 08.08.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.07.2016
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 29.07.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.07.2016
Formularz oferty po korekcie z dnia 29 lipca 2016 r. (docx) 29.07.2016
Formularz oferty po korekcie z dnia 29 lipca 2016 r. (pdf) 29.07.2016
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części A 19.08.2016
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części B 02.09.2016
WAW-FA.2720.37.2016
Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe. Wykonywanie usług porządkowych w Urzędzie Statystycznym w Warszawie w Oddziale w Płocku 12.07.2016 20.07.2016
Dodatek Nr 1 - Program funkcjonalny 13.07.2016
Dodatek Nr 2 - Formularz oferty (docx) 13.07.2016
Dodatek Nr 2 - Formularz oferty (pdf) 13.07.2016
Dodatek Nr 3 - Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia (docx) 13.07.2016
Dodatek Nr 3 - Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia (pdf) 13.07.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób (docx) 13.07.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób (pdf) 13.07.2016
Dodatek Nr 5 - Wzór formularza dotyczący przynależności do grupy kapitałowej (docx) 13.07.2016
Dodatek Nr 5 - Wzór formularza dotyczący przynależności do grupy kapitałowej (pdf) 13.07.2016
Dodatek nr 6 Wzór umowy 13.07.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.07.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 28.07.2016
WAW-FA.271.1.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Wykonywanie usług porządkowych oraz ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz usług porządkowych w Oddziale w Płocku 14.06.2016 22.06.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 14.06.2016
Dodatek nr 1 Program funkcjonalny 14.06.2016
Załącznik do Dodatku nr 1 14.06.2016
Dodatek nr 2 Formularz oferty (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 2 Formularz oferty (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 3 Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia - Część A (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 3 Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia - Część A (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 3 Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia - Część B (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 3 Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia - Część B (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 3 Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia - Część C (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 3 Wzór formularza dotyczący posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia - Część C (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób - Część A (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób - Część A (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób - Część B (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób - Część B (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób - Część C (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 4 Wykaz osób - Część C (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 5 Wzór formularza dotyczący przynależności do grupy kapitałowej (docx) 14.06.2016
Dodatek nr 5 Wzór formularza dotyczący przynależności do grupy kapitałowej (pdf) 14.06.2016
Dodatek nr 6 Wzór umowy - Część A 14.06.2016
Dodatek nr 6 Wzór umowy - Część B 14.06.2016
Dodatek nr 6 Wzór umowy - Część C 14.06.2016
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 17.06.2016
Umowa WAW-FA.271.1.2016 (Część C) - wzór zmieniony 17 czerwca 2016 r. 17.06.2016
Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 17.06.2016
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 20.06.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część A 24.06.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część B 24.06.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część C 24.06.2016
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 08.07.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 27.07.2016
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    16
Do góry