Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-FA.2720.17.2016
Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe. Dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby badania Budżety gospodarstw domowych w 2016 r. 14.03.2016 17.03.2016
Formularz oferty (docx) 14.03.2016
Formularz oferty (pdf) 14.03.2016
Wzór umowy 14.03.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.03.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 22.03.2016
WAW-FA.2720.15.2016
Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe. Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2016-2017 08.03.2016 23.03.2016
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 08.03.2016
Formularz oferty (docx) 08.03.2016
Formularz oferty (pdf) 08.03.2016
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (docx) 08.03.2016
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (pdf) 08.03.2016
Wzór umowy 08.03.2016
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 24.03.2016
WAW-FA.2720.133.2015
Zapytanie ofertowe. Dostawa mebli na doposażenie Urzędu Statystycznego w Warszawie 01.12.2015 04.12.2015
Dodatek nr 1 Formularz Ofertowy (pdf) 02.12.2015
Dodatek nr 1 Formularz Ofertowy (docx) 02.12.2015
Dodatek nr 2 Grupa kapitałowa (pdf) 02.12.2015
Dodatek nr 2 Grupa kapitałowa (docx) 02.12.2015
Dodatek nr 3 Wzór umowy 02.12.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 03.12.2015
Dodatek nr 1 Formularz Ofertowy po korekcie (docx) 03.12.2015
Dodatek nr 1 Formularz Ofertowy po korekcie (pdf) 03.12.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.12.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 10.12.2015
WAW-FA.2720.119.2015
Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć rekreacyjno sportowych 27.11.2015 04.12.2015
Dodatek nr 1 Formularz Ofertowy (docx) 27.11.2015
Dodatek nr 1 Formularz Ofertowy (pdf) 27.11.2015
Dodatek nr 2 Grupa kapitałowa (docx) 27.11.2015
Dodatek nr 2 Grupa kapitałowa (pdf) 27.11.2015
Dodatek nr 3 Wykaz obiektów (docx) 27.11.2015
Dodatek nr 3 Wykaz obiektów (pdf) 27.11.2015
Dodatek nr 4 Wzór umowy 27.11.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.12.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.12.2015
WAW-FA.271.7.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Rozbudowa sieci LAN i remont pomieszczeń w budynku biurowym typu LIPSK 16.10.2015 03.11.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.10.2015
Formularz oferty (docx) 16.10.2015
Formularz oferty (pdf) 16.10.2015
Wykaz wiedzy i doświadczenia (docx) 16.10.2015
Wykaz wiedzy i doświadczenia (pdf) 16.10.2015
Formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (docx) 16.10.2015
Formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (pdf) 16.10.2015
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (docx) 16.10.2015
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (pdf) 16.10.2015
Wzór umowy - część A 16.10.2015
Wzór umowy - część B 16.10.2015
Opis przedmiotu zamówienia - program funkcjonalno-użytkowy 16.10.2015
Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia 16.10.2015
Wzór umowy - część A po korekcie 26.10.2015
Zawiadomienie o korekcie dodatku nr 4 do SIWZ 26.10.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 28.10.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy - Załącznik nr 1 28.10.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy - Załącznik nr 2 28.10.2015
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 29.10.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.10.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.11.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.11.2015
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    13
Do góry