Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WA-210-10/2014/SISP-2
Zapytanie ofertowe. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu prac budowlanych w zakresie modernizacji i dostosowania pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Warszawie dla potrzeb Informatorium, rozbudowy sieci LAN oraz dostawy z montażem wyświetlacza LED. 01.08.2014
FORMULARZ OFERTOWY 01.08.2014
FORMULARZ OFERTOWY - WORD 2003 01.08.2014
FORMULARZ OFERTOWY - WORD 2010 01.08.2014
WZÓR UMOWY 01.08.2014
Zawiadomienie o zmianach w zapytaniu ofertowym 14.08.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.09.2014
WA -2900-4/2014/SISP-2
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. Dostawa mebli na wyposażenie Informatorium Urzędu Statystycznego w Warszawie 31.07.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 31.07.2014
Odpowiedź na pytania Wykonawców 05.08.2014
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 07.08.2014
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 12.08.2014
Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia 14.08.2014
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 14.08.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.09.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy 07.10.2014
WA-2900-2/2014 SISP 2
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Wykonanie projektu i prac remontowo-budowlanych w zakresie modernizacja i dostosowania pomieszczeń Urzędu dla potrzeb lnformatorium, projektu i rozbudowy sieci LAN oraz dostawę z montażem wyświetlacza LED. 21.07.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.07.2014
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 06.08.2014
WA-2900-3/2014
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. Dostawa 5650 kompletów nowych ręczników łazienkowych frotte dla Urzędu Statystycznego w Warszawie. 06.05.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 06.05.2014
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 12.05.2014
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 13.05.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.05.2014
WA-2900-1/2014
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie 14.03.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 14.03.2014
Informacja dla wykonawców 19.03.2014
Odpowiedź na pytania wykonawcy 19.03.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.04.2014
1    10  11  12  13  14  15  16  17  18    18
Do góry