Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miejsc w szkołach podstawowych na terenie województwa mazowieckiego
04.03.2011
2 Informacja sygnalna Szkoły wyższe w województwie mazowieckim w 2015 r.
04.07.2016 Archiwum Szkoły wyższe w województwie mazowieckim w 2015 r.

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa mazowieckiego (I-III 2015 r.)
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa mazowieckiego (I-III 2015 r.)
2 Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2015 r.
30.09.2016 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2015 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Skutki zimy w województwie mazowieckim
11.02.2011
2 Informacja sygnalna Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r.
13.03.2014
3 Informacja sygnalna Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2015 r.
11.10.2016 Archiwum Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2015 r.
4 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Marzec 2017 r.
31.03.2017 Archiwum Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Marzec 2017 r.

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Prognoza demograficzna dla Mazowsza do roku 2035.
30.09.2011
2 Informacja sygnalna Procesy migracyjne w województwie mazowieckim w latach 2002-2010
18.01.2012
3 Informacja sygnalna Sytuacja demograficzna i społeczno-gospodarcza na obszarach prawnie chronionych w wybranych gminach województwa mazowieckiego
05.06.2012
4 Statystycznie o płockiej kobiecie
05.04.2016
5 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2015 r.
30.05.2016 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2015 r.
6 Prognoza gospodarstw domowych w województwie mazowieckim na lata 2016-2050
21.07.2016
7 Informacja sygnalna Statystycznie o ostrołęckiej kobiecie
28.03.2017

Nauka i technika

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie mazowieckim w 2012 r.
17.05.2013 Archiwum Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie mazowieckim w 2012 r.

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Sytuacja demograficzna i społeczno-gospodarcza na obszarach prawnie chronionych w wybranych gminach województwa mazowieckiego
05.06.2012

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2016 r.
17.02.2017 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2016 r.
2 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w m.st. Warszawie. Stan na koniec 2016 r.
10.03.2017

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Analiza potencjału ekonomicznego powiatów województwa mazowieckiego i powiatów województw sąsiadujących
09.03.2012
2 Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń w województwie mazowieckim w październiku 2010 r.
09.07.2012
3 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w Ostrołęce w 2015 r.
22.03.2016 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w Ostrołęce w 2015 r.
4 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w IV kwartale 2016 r.
31.03.2017 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w IV kwartale 2016 r.
5 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2016 r.
13.04.2017 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2016 r.
6 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2016 r.
13.04.2017 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2016 r.

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2015 r.
14.07.2016 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2015 r.
2 Informacja sygnalna Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2015 r.
31.10.2016 Archiwum Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2015 r.

Rachunki regionalne

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach 2010-2014
12.12.2016 Archiwum Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach 2010-2014
2 Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w województwie mazowieckim w 2015 r.
04.01.2017 Archiwum Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w województwie mazowieckim w 2015 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2015 r.
13.06.2016 Archiwum Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2015 r.

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie mazowieckim w 2015 r.
16.05.2016 Archiwum Turystyka w województwie mazowieckim w 2015 r.
2 Informacja sygnalna Turystyka w m.st. Warszawie w 2015 r.
24.05.2016 Archiwum Turystyka w m.st. Warszawie w 2015 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2015 r.
26.09.2016 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2015 r.

Zdrowie. Pomoc społeczna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2015 r.
20.07.2016 Archiwum Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2015 r.
2 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2015 r.
11.08.2016 Archiwum Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2015 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Transport w województwie mazowieckim w 2015 r.
31.10.2016 Archiwum Transport w województwie mazowieckim w 2015 r.
Do góry